Землі сільськогосподарського призначення


Землі сільськогосподарського призначення – категорія мель, основне цільове призначення яких полягає у використанні в сільському господарстві як засобу виробництва. З. с. п. передаються у власність і надаються у користування: громадянам – для ведення особистої підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби; громадянам, радгоспам колективним та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям – для ведення товарного сілі, сільськогосподарського виробництва; сільськогосподарським науково-дослідним

установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам і загальноосвітнім школам – для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду, для ведення сільського господарства; несільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям – для ведення підсобного сільського господарства. Земельні ділянки, що зазнали радіоактивного і хімічного забруднення, на яких не забезпечується одержання чистої продукції, підлягають вилученню із сільськогосподарського обігу. Виробництво сільськогосподарської продукції на цих землях забороняється. Земельне законодавство
України грунтується на пріоритеті сільськогосподарського використання земель. Це означає, що землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільськогосподарських цілей. Для будівництва, несільськогосподарських потреб можуть надаватися лише землі несільськогосподарського призначення, непридатні для ведення сільського господарства або сільськогосподарські угіддя гіршої якості. Особливій охороні підлягають цінні продуктивні землі. Зокрема, вилучення за межами населених пунктів ріллі та земельних ділянок, зайнятих під багаторічними насадженнями, для несільськогосподарських цілей допускається як виняток за рішенням Верховної Ради України. А вилучення особливо цінних продуктивних земель (чорноземи, не еродовані не солонцюваті суглинкові на лесових породах, лучно-чорно земні незасолені не солонцюваті суглинкові грунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті, бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо-глибокі, підзолисто-дернові суглинкові грунти; торфовища середньо-глибокі і глибокі та глибокі осушені, коричневі грунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі грунти Закарпаття, а також землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів) для несільськогосподарських потреб, крім випадків надання їх для будівництва шляхів, ліній електропередачі та зв’язку, трубопроводів, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов’язаних з їх експлуатацією, а також земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів забороняється.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Речення з непоширеними звертаннями.
Ви зараз читаєте: Землі сільськогосподарського призначення