ЖИТТЄВА ФОРМА


Екологія – охорона природи

ЖИТТЄВА ФОРМА – 1) у тварин – група систематично споріднених організмів, здебільшого з близьких рядів або родин, що мають подібні екол.-морф, пристосування для життя в однаковому середовищі; 2) у рослин (біоморфа) – сукупність видів рослин, подібних за зовн. виглядом

(габітусом), зумовленим анатомо-морф. будовою й еколого-фізіол. ознаками, які виробилися в процесі еволюції під постійним впливом комплексу чинників середовища і спадково закріпилися. Розрізняють такі основні Ж. ф.: фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти, криптофіти, терофіти.

Що виробляють з руд кольорових металів.
Ви зараз читаєте: ЖИТТЄВА ФОРМА