ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ


Екологія – охорона природи

ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ – здатність екосистеми витримувати різкі коливання абіотичного середо вища, масове розмноження або тривале зникнення окремих видів, великі антроп. навантаження.

Що таке коло.
Ви зараз читаєте: ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ