Зміна реакції грунтового розчину під впливом деревних рослин


Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ

Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ

7.4 Зміна реакції грунтового розчину під впливом деревних рослин

У процесі життєдіяльності деревні рослини певним чином впли­вають на зовнішнє середовище, яке в свою чергу впливає на росли­ни, змінюючи їх. Вивченню взаємного впливу рослин і середовища присвячено багато праць, більше – у сільському господарстві, менше – стосовно деревних порід.

Проф.

М. О. Ткаченко (1939) вважав ялину найсильнішим підзоноутворювачем. Тіньовитривалість і густа крона обумовлюють слабке пропускання світла під полог, що зменшує температуру грунту. Опавша хвоя щільно злежується у лісовій підстилці, яка повільно перегниває, а наявність у неї смолистих речовин сповільнює процес гуміфікації та мінералізації, формуючи грубий гумус, У дощові роки під ялиновими насадженнями спостерігається процес заболочування. При недостатніх опадах грубий гумус всмоктує та затримує опади, припиняючи їх доступ до кореневих систем. Живі насадження самі собі погіршують лісорослинні умови.

Модрина, навпаки,

поліпшує лісорослинні умови. Вона сприяє перетворенню азоту органічних сполук у нітрати, а також переходу ка­лію та фосфору у легкорозчинні сполуки. Листяні породи можуть діяти і в бік покращення, і в бік погіршення лісорослинних умов. Питання Н. П. Ремезовим, П. П. Похітоном та іншими дослідниками. В 50-ті роки вплив деревних рослин на грунт вивчали вчені Білорусі (Н. Р. Нестерович, О. Ф. Іванов, Л. В. Кравченко). У результаті нових досліджень О. Ф. Іванов запропонував залежно від впливу на реакцію грунту поділити деревні породи на п’ять груп.

1. Зменшують кислотність грунту до глибини 60 см – береза паперова, в’яз гладкий, граб, ялина канадська, горіх маньчжурський, вільха чорна Найбільш суттєві зміни кислотності (0,5-1,0 рН) – під грабом,

2. Зменшують кислотність поверхневого шару грунту – клен татар­ський, шипшина зморшкувата, тополя, горобина. Реакція зменшується на 0,3-0,7 рН.

3. Збільшують кислотність грунту до глибини 60 см – аморфа, ялина сибірська, клен звичайний, клен польовий, модрина сибірська,

РН на 0,6-2,0 одиниці).

4. Збільшують кислотність верхніх горизонтів грунту – модрина даурська, ялиця бальзамічна, сосна кедрова сибірська, сосна звичайна, сосна чорна. Найбільше підвищує кислотність модрина даурська (0,98 рН).

Сосна звичайна і сосна чорна підвищують кислотність на 0,4-0,5 оди­ниць рН.

5. Породи, вплив яких на кислотність грунту виражений нечітко. Це – горіх сірий, дерен білий, жимолость татарська, береза пухнаста.

Наведений поділ деревних порід за впливом на кислотність грунту складений для умов Білорусі. В інших регіонах дія деревних порід може бути дещо іншою.

Відомо, що дуб звичайний краще росте і дає вищу продуктивність насаджень на темно-сірих суглинках. На чорноземах, які більш родючі, ніж сірі лісові суглинки, дуб почуває себе гірше, продуктивність його насаджень нижча. Справа в тім, що дуб живиться за допомогою мікоризи, а вона розвивається краще у слабокислому середовищі. При довготривалому зростанні дуба на чорноземах, вони вилуговуються, тобто дуб змінює грунт на свою користь


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ссавці розмноження.
Ви зараз читаєте: Зміна реакції грунтового розчину під впливом деревних рослин