Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні вправи

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 94

Тема. Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні вправи

Мета: закріпити в пам’яті школярів випадки чергування приголосних; домогтися правильного написання ними приголосних у словах при чергуванні; виховувати в учнів інтерес до української мови та поглиблювати знання про неї.

Обладнання: підручник, тексти вправ.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2.

Робота біля дошки.

Завдання: утворити від поданих слів прикметники за допомогою суфікса – ськ-. Записати їх у три колонки: у першу – ті, в яких внаслідок злиття двох приголосних утворився суфікс – зьк-; у другу – із суфіксом – цьк-; у третю – із суфіксом – ськ-.

Киргиз, читач, товариш, матрос, Прага, чумак, Золотоноша, чуваш, чех, Рига, латиш, Устилуг.

3. Творча робота.

Завдання I: подані словосполучення замінити одним словом – іменником із суфіксом – ин-(а).

Київська область, Волинська область, Черкаська область, Дніпропетровська область, Хмельницька область, Житомирська область, Луганська

область, Львівська область.

Завдання II: записати прикметники, утворені від поданих слів за допомогою суфікса – н-. Підкреслити орфограми. З утвореними прикметниками скласти словосполучення. З трьома словосполученнями придумати речення.

Мука, вулиця, оптика, пшениця, серце, лексика, місяць, торік, яйце, фонетика, сонце.

4. Робота біля дошки.

Завдання: виправити допущені у творенні слів помилки.

Ольгин зошит, студенцький квиток, гарне товаришство, пражське печиво, Запоріжська Січ, пшенишне борошно, фонетишний розбір, аптешний кіоск, гомінливе птацтво, казатський одяг.

5. Робота в зошитах.

Завдання I: переписати речення (записані на дошці), розкриваючи дужки.

Вже не вперше з (Запорож+ської) Січі прилітали на Україну орли-запорожці на поміч поневоленим братам. (А. Кащенко.) (Гігант+ські) мечі прожекторів метушливо сікли хмари. (Л. Смілянський.) (Птах+ство) веселе примовкло. (П. Тичина.) Скільки краси в (товариш+стві), в любові людини до людини! (О. Довженко.) Ті очі (юнак+ські) я бачу й сьогодні, і потиски (брат+ські) горять у долоні. (П. Воронько.) І в боротьбі з (боягуз+ством) потрібна мужність. (Народна творчість.)

Завдання II: записати групами спільнокореневі слова (записані на дошці), в яких чергуються приголосні [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з], [ц], [с].

Зразок: горох – горошина – в горосі.

Крижина, в оці, крига, мушка, плуг, жінчин, око, муха, очний, плужок, книзі, ручка, рука, мусі, кризі, на плузі, жінка, книжечка, жінці, книга, руці, козак, на розі, пастух, бік, у русі, пастуше, козаче, друг, на боці, ріг, рух, друже.

6. Робота за підручником.

Вправа 617 (письмово).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 68, вправа 618.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Текст з елементами опису природи.
Ви зараз читаєте: Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні вправи