Зміст тесту – ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Зміст тесту

Зміст тесту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток 9 до наказу № 791 від 14.07.2011).

Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту з хімії відведено 150 хвилин.

Тест складається із завдань чотирьох форм.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-40)

До кожного завдання

пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним і оцінюється в 1 бал, якщо вибрано та позначено правильну відповідь у бланку А. Завдання вважається невиконаним (оцінюється в 0 балів), якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 41-44)

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається

виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. Оцінювання: 1 бал дається за одну правильно встановлену відповідність, 2 бали – за дві і т. д.); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 45-50)

До кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених літерами, які треба розташувати у певній послідовності, де перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – 2, третя – 3, четверта – 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. Оцінювання: у 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню подію; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 51-60)

Зазвичай це розрахункова задача або завдання на складання електронного балансу. Числову відповідь тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, необхідно вписати до бланку відповідей А. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь (оцінюються в 2 бали). Усі інші варіанти відповіді вважаються невірними і оцінюватимуться в 0 тестових балів.

Орієнтований зразок бланка відповідей

Зміст тесту   ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Бланк заповнюється кульковою (гелевою) ручкою чорного кольору.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Тварини будівельники.
Ви зараз читаєте: Зміст тесту – ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ