Значення лісової типології для лісової науки і практики лісового господарства


Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Лекція 9. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

9.5 Значення лісової типології для лісової науки і практики лісового господарства

Хоча лісова типологія і зародилася завдяки потребам лісовпоряд­кування та ведення господарства у лісах, у першу чергу вона необхідна для лісівницької науки і для вивчення складної природи лісу, щоб на цій основі грамотно вести господарювання у лісі.

У наш час у більшості країн, де ведеться інтенсивне лісове госпо­дарство,

у тому числі й в Україні, усі лісогосподарські заходи, починаючи з поновлення лісу, лісорозведення, лісовирощування, охорони лісів від пожеж і закінчуючи рубками стиглого лісу, проводяться тільки на типо­логічній основі.

Лісівничу типологію в Україні успішно застосовують у трьох лісо­рослинних зонах рівнинної частини та кількох зонах за ступенем зволоження клімату, вона є основою гірського лісівництва у Карпатах та Криму.

У той же час ще існує відрив практики лісового господарства від теорії. Основною причиною відставання практики від теорії є недостат­ньо висока кваліфікація лісоводів – практиків

та в певній мірі нинішня лісова політика, обумовлена скрутним екологічним становищем країни. Але у будь-яких умовах лісовод – практик повинен пам’ятати і постійно спрямовувати свої зусилля на створення і вирощування лісів майбут­нього, які повинні бути більш продуктивними та більш цінними, ніж існуючі. Ці завдання неможливо виконати без глибокого знання природи лісу і врахування положень лісової типології.

На жаль, сучасні лісотипологи акцент роблять не на доступність типологічних класифікацій для працівників лісового господарства, не на більш широке використання типології практикою, а на чим більшу деталізацію лісотипологічних одиниць. Такий підхід призводить до того, що лісова типологія вдосконалюється ради самої типології.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Дієслова антоніми приклади.
Ви зараз читаєте: Значення лісової типології для лісової науки і практики лісового господарства