Значення мови в нашому житті. Українська мова§ 1. Значення мови в нашому житті. Українська мова – державна мова України

1. І. Прочитайте. Доберіть до тексту заголовок.

Жодна людина не може обійтися без мови. Змалечку разом з оволодінням рідною мовою дитина поринає у світ культури народу. За допомогою мови ми можемо висловити думки і почуття, слово допомагає жити, лікує, боронить, надихає.

Рідна мова – єдиний шлях до пізнання мов і культур інших народів. Вивчити іншу мову легко, якщо добре знаєш свою.

Давньогрецький філософ Сократ говорив: “Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив”.

За тим, як людина вміє висловлюватися, наскільки грамотно та яскраво вона говорить, можна визначити рівень її культури й освіченості. Той, хто багато читає, вміє чітко висловити свою думку і вислухати іншого, завжди буде приємним і цікавим співрозмовником (З журналу).

II. Про що розповідається в тексті? Зробіть висновок, яке значення має мова в житті людини.

2. І. Прочитайте вірш Дмитра Білоуса. Яка його основна думка? Як ви розумієте назву вірша?

ДИВНЕ РОЗМАЇТТЯ

Друже милий, ти помітив

До краси людську любов?

Скільки є на світі квітів –

Стільки є на світі мов.

Холоди чи хмари грізні

Розцвіли в погожі дні

Квіти різні, ранні й пізні,

Восени є й навесні –

І червоні, як троянди,

І рожеві, як піон,

І зелені, як лаванди,

І фіалкові, як сон.

Так і мови: ті, мов квіти,

Що буяють між осель,

Інші – ті, що рвуть граніти

Ломикаменем між скель.

На душі в людини свято:

Як чудово, що вони

Різні всі, що їх багато,

Квітів сонця і весни.

У барвистім розмаїтті

Мови – дивна дивина.

Порожніш було б на світі,

Зникла б навіть хоч одна.

Дуже сильна – ти помітив? –

До краси людська любов.

Скільки є на світі квітів –

Стільки є на світі мов.

Д. Білоус

Значення мови в нашому житті. Українська мова

II. Чому поет порівнює мови з квітами? Запишіть у два стовпчики відомі вам назви квітів і мов.

Прочитайте. Перекажіть текст.

Мова – духовне багатство народу. “Скільки я знаю мов, стільки разів я людина”, – вчить народна мудрість. Та багатство, втілене в скарбниці мов інших народів, залишається для людини недоступним, якщо вона не оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим більше підготовлений її розум до оволодіння мовами інших народів, тим активніше сприймає серце красу слова (Б. Сухомлинський).

Розгляньте таблицю “Наука про мову” на першому форзаці підручника. Дайте відповіді на подані запитання.

1. Як називається наука про мову?

2. Які основні розділи науки про мову ви знаєте?

3. Що вивчається в кожному розділі?

І. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Я люблю Украину братской любовью… Люблю за песенность, величавость и мягкий юмор народного языка, которые поддерживали голос Шевченко, иронию вечного слова Гоголя. Люблю ее классическую литературу, которая дала миру бессмертные имена (М. Алексеєв).

Братский – братній юмор – гумор

Величавость – величність бессмертний – невмирущий

II. Розгляньте репродукцію картини художника Віктора Шкуринського “Тригірський мотив”. Складіть за нею невелике висловлювання на тему “Люблю Україну” (усно).

Значення мови в нашому житті. Українська мова

В. Шкуринський. Тригірський мотив

Прочитайте подані висловлювання про мову. Поясніть, як ви їх розумієте.

1. Любо в гаю соловейко виспівує, слухаю ніжне лящання; чистую, щирую річ українськую чую я в тім щебетанні

(А Кримський). 2. Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити і доглядати (М. Рильський). 3. Я дуже люблю народну українську мову, звучну, барвисту й таку м’яку (Л. Толстой). 4. Прекрасне слово, але що в ньому, як не від серця йде воно? (В. Мицик). 5. Існує більш живе свідоцтво про народи, ніж кості, зброя і могили: це – мова (Я. Грімм).

7. Спишіть прислів’я, вставляючи потрібні слова.

1. Слово не…, а глибше ранить. 2. Слово не…: випустиш – не впіймаєш. 3. Бережи хліб на…, а слово на відповідь. 4. Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти… . 5. Красна… своїм пір’ям, а людина своїм знанням.

Довідка: обід, стріла, людина, горобець, пташка.

8. І. Прочитайте. Що сказано про українську мову та мови національних меншин у Конституції України?

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України (Стаття 10).

II. Чому всі громадяни України повинні знати і шанувати державну мову?

9. І. Використовуючи матеріал вправ 1, 3, 8, підготуйте усну розповідь “Значення мови в нашому житті” за поданим планом.

1. Жодна людина не може обійтися без мови.

2. За допомогою мови висловлюємо думки й почуття.

3. Мова – духовне багатство народу.

4. Державна мова України.

II. Дайте письмову відповідь (3-4 речення) на запитання: “Чому мову вважають найбільшим скарбом людства?”

Зв’язне мовлення

ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. НАВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Не слід плутати поняття “мова” і “мовлення”.

Мова (рос. язык) – засіб спілкування. Мовлення (рос. речь) – спілкування за допомогою мови. Мовлення – це мова у дії, в роботі, це використання людиною мови під час спілкування.

Українська мова одна, а мовлення кожної людини, яка розмовляє українською мовою, – різне. Мовці користуються тими самими звуками, словами, типами речень. Але на мовленні позначаються вік людини, її освіта, професія, рівень культури. Тільки мовлення може бути голосним або тихим, чітким або нерозбірливим, швидким або повільним.

10. Прочитайте речення. На місці пропусків ставте слова мова або мовлення. Обгрунтуйте свій вибір.

1. … – головна ознака народу. 2. Хто мало читає, у того… не відзначається багатством і витонченістю. 3. … формується протягом віків, завжди відгукуючись на зміни в житті. 4. Працювати над культурою… – першорядне завдання кожної освіченої людини. 5…. веде тебе до нових знань і відчиняє двері до найбільших духовних скарбів людства.

11. І. Розгляньте таблицю.

Види мовленнєвої діяльності

Значення мови в нашому житті. Українська мова

II. Дайте відповіді на запитання.

1. З якими видами мовленнєвої діяльності ви ознайомилися? Скільки їх?

2. Який із видів мовленнєвої діяльності є найпоширенішим?

3. Якими видами мовленнєвої діяльності необхідно оволодіти, щоб навчитися грамотно передавати певні висловлювання на письмі?

4. Для чого треба удосконалювати техніку читання?

12. I. Прочитайте текст мовчки, зазначивши витрачений на це час. Якщо витрачено до однієї хвилини – ви читаєте дуже добре; якщо хвилину – півтори – непогано, але могли б читати і краще; якщо більше, ніж півтори хвилини, – вам треба удосконалювати техніку читання.

Чоботаря Андерсена знав увесь Копенгаген. Та хіба могло бути інакше: нові підметки потрібні і водовозові, і королеві.

– Гансе, – часто казав він синові, – якщо ти станеш чоботарем, тебе також знатиме все місто.

Але хлопчик, замість того щоб учитися ремеслу батька, годинами просиджував біля каналів і спостерігав, як по дзеркальній поверхні води пливуть відображення хмар.

– Нічого з нього путнього не вийде, – з сумом і гіркотою вирішив нарешті старий.

Минув час… Син-мрійник став улюбленцем дітлахів не тільки Копенгагена, а й усього світу. Адже він створив стільки безсмертних казок! Хто не знає історій про олов’яного солдатика і танцюристку, про пригоди Дюймовочки, про Кая, відважну маленьку Герду і Снігову Королеву?

Коли чоботаря не стало, на його похорон прийшли всі мешканці вулиці. А коли помер син, Ганс Крістіан, за труною уславленого казкаря йшли король і одинадцять принців. Ось тільки взуття вони мали, кажуть, стоптане: такого чудового чоботаря, як старий Андерсен, уже не було в Копенгагені (З кн. “Навколо Парнасу”),

II. Дайте відповіді на запитання.

1. Чим уславився батько Ганса Крістіана Андерсена?

2. Чому батько казкаря вирішив, що із сина не вийде нічого путнього?

3. Як ви розумієте кінцівку тексту?

4. Які казки Андерсена ви читали?

III. Поміркуйте, які види мовленнєвої діяльності ви використали, виконуючи попередні завдання вправи.

СПІЛКУВАННЯ

Часто можна почути: “Я розповідаю про щось цікаве, але мене ніхто не слухає”. Чому так трапляється? Іноді людина не може чітко висловити думку. Щоб бути цікавим співрозмовником, потрібно прислухатись до таких порад.

– Мовлення повинне бути чітким і зрозумілим.

– Намагайтесь розширити свій запас слів.

– Читайте книги про культуру мовлення (І. Томан).

13. Прочитайте. Поясніть, як ви розумієте подані висловлювання.

1. Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена (Вольтер). 2. Умієш говорити — умій слухати.

3. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 4. Коли сам добре не знаєш, то не говори (Нар. творчість).

14. Подумайте і скажіть, як краще висловитися в таких ситуаціях: а) ви хочете запитати продавця, чи є в продажу загальні зошити; б) ви хочете попередити вчителя, що йдете до лікаря й запізнитесь на урок; в) ви хочете запитати провідника, коли поїзд прибуває до Львова.

15. Спишіть текст. Доповніть ряд слів, що підкреслюють шанобливе ставлення до людей.

Досконалість у володінні мовою починається з любові до слова. Треба стежити за своїм мовленням, правильно вживати слова, під час розмови дотримувати пауз, частіше звертатися до словника, до творів художньої літератури.

Вживайте більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей: “даруйте”, “перепрошую”, “будь ласка”, “на все добре” (3 журналу).

16. Прочитайте. Перекажіть текст.

Характерна риса людини – потреба у спілкуванні з іншими. Початком кожного випадку спілкування є привітання. Перш ніж викласти суть справи або запитання, з яким ми звертаємося до будь-кого, узвичаєно привітатися, А що таке привітання? Фактично, це добрі побажання.

Як приємно, приїжджаючи в село, де тебе не знають, переконатися, що тут живуть доброзичливі гостинні люди! А саме таке враження виникає, коли зустрічні бажають тобі доброго ранку або доброго дня і цим наче вітають твій приїзд сюди. Ти теж радо відповідаєш незнайомому малюкові, з яким зустрівся, скажімо, у ліфті. Але в усьому слід знати міру. Зустрічі на сільській вулиці, де мало перехожих, і біля будинку в місті мають місцевий характер. А міською вулицею одночасно проходять сотні людей. Уявіть, що всі вони почали б вітатися одне з одним!.. (Н. Бабич).

17. І. Прочитайте речення. Випишіть форми привітання.

1. “Добрий день і доброго здоров’я вам у хату!” – приклавши руку до грудей, низько вклонилася Мар’яна батьку, матері й мені. 2. “Добрий ранок вам”, – вклонилася Люба.

3. “І тобі вечір добрий, Одарко”, – статечно відповідає тато (З тв. М. Стельмаха). 4. “Здоров, шибенику”, – всміхається дід (В. Нестайко). 5. “Здоровенька була, Марусечко”, – кажу їй (Марко Вовчок). 6. То з тієї, то з іншої компанії гукають: “Володько, привіт!” (О. Гончар).

II. Зробіть висновки про особливості вживання форм привітання (які з них можна використати при зустрічі з людьми старшого віку й однолітками, друзями й малознайомими людьми).

18. Розгляньте репродукцію картини художника Миколи Пимоненка. Розіграйте діалог, уявивши себе персонажами картини “У похід”.

Значення мови в нашому житті. Українська мова

М. Пимоненко. У похід

19. І. Прочитайте текст. Дайте відповіді на подані запитання і виконайте завдання.

Перед прощанням відвідувач часто висловлює вдячність за те, що господар приділив йому належну увагу, задоволення зустріччю, просить вибачення за відібраний час: “Дякую за все”, “Спасибі за корисні для мене поради!”, “Ми про все домовились”, “Мені у вас дуже сподобалося!”, “Я дуже задоволений нашою розмовою”, “Даруйте, що відібрав стільки часу”, “На жаль, я вас дуже затримав”.

Коли гість встає, господар має теж устати, провести його до дверей і там попрощатися. Гість першим подає руку. Далі – взаємні побажання, вітання родині, запрошення знову побувати в цьому домі, відповідне запрошення відвідувача.

Якщо холодно і людина прийшла у верхньому одязі, господар має допомогти гостеві вдягнутися – подати й потримати пальто. Капелюха гість бере з вішалки сам і тримає його в руках, доки не візьметься за ручку дверей і не ступить через поріг. У цей момент він може привітати господаря, піднявши вгору праву руку. Рукавички він надягає вже за межами квартири (3 журналу).

1. Якими словами відвідувач висловлює вдячність господареві за приділену увагу?

2. Як повинен поводитися господар, коли відвідувач збирається йти?

3. Коли гість повинен одягнути капелюх і рукавички?

4. Розгляньте малюнок. Прокоментуйте дії хлопчиків:

А) якщо це зустріч; б) якщо це прощання.

Значення мови в нашому житті. Українська мова

II. Запишіть форми прощання у два стовпчики: а) ті, які слід вжити при спілкуванні з людьми старшого віку; б) ті, які вживаються при спілкуванні з друзями.

До побачення, прощай, прощавай, щасливенько, до завтра, хай щастить, усього найкращого, до наступної зустрічі, щасти вам, бувай, на все добре, побачимось.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Скласти розповідні речення.
Ви зараз читаєте: Значення мови в нашому житті. Українська мова