ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ


ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ЗНАХОДИТИ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

І. Перевірка домашнього завдання

Учні пояснюють вибір дій та виконання останньої дії в розв’язанні задачі 420 і вправи 419. Зіставити вирази та знаки між ними в кожному стовпчику, пояснити, як можна поставити потрібний знак, не виконуючи дії.

ІІ. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити:

350 076 + 2036 + 71 238

30 000 – 3057

115 • 3 –

96 : 16 + 3000

2) Знайти: 1/4 від 10 дм; 1/5 від 3 кг.

3) Задача. Периметр ділянки трикутної форми дорівнює 2004 м. Довжина однієї сторони 846 м, вона на 47 м довша від другої сторони. Знайти довжину третьої сторони.

2. Усні обчислення.

1) Вправа 421.

2) Заповнити пропуски (за варіантами).

І варіант

ІІ варіант

A

370

240

A

940

870

3750

B

550

360

1200

B

320

470

A + b

830

990

2300

A + b

350

280

2150

III.

Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти обчислюватимуть вирази на додавання і віднімання та розв’язуватимуть задачі й нерівності.

IV. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Детально пояснити обчислення виразу: 35 000 – 2998 – 5307. Зауважити, що віднімання в один стовпчик виконати не можна.

2. Вправу 423 виконати самостійно за варіантами.

3. Вправа 422. Під керівництвом учителя замінити перші та останні числа кожного завдання. Решту – самостійно. Взаємоперевірка.

4. Задача 424. Розглянути розв’язання, пояснити міркування під час складання виразу. Дібрати числове значення букв, підставити у вираз, обчислити.

5. Задача 425. Проаналізувати від числових даних, скласти покроково вираз під керівництвом учителя.

6. Скласти задачу за коротким записом вправи 426, розв’язати за діями (учні із середнім рівнем). Розв’язати задачу 427 (учні з достатнім та високим рівнями).

7. Вправа 428. Для першої нерівності добираємо числа під керівництвом учителя, для другої – коментуючи з місця, а третьої – самостійно.

8. Додаткові диференційовані завдання.

1) 3адача. Відстань між містом і селом у 120 км велосипедист проїхав за 2 дні. Першого дня він проїхав на 15 км більше, ніж другого. Яку відстань проїжджав велосипедист кожного дня?

2) 3адача. Два зайці важать стільки, як три кролі. Скільки зайців важать стільки, як 12 кролів?

3) До 73 дописати цифру, щоб одержане число ділилося на 6. (732, 738).

V. Підсумок уроку

Знаходили значення виразів на додавання і віднімання. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Технологія виготовлення м'якої іграшки.
Ви зараз читаєте: ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ