Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950-958)


Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950 – 958).

Мета. Закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження числа за двома різницями.

Обладнання. Таблиця “Знаходження значень виразів на сумісні дії”; сигнальні картки; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.

А) Гра “Математичні будівельники”.

Учитель

повільно читає завдання, учні поступово виконують його усно і показують кінцевий результат за допомогою сигнальної картки.

– Ділене 650, дільник 8. Знайти частку.

– Збільшити її у 10 разів.

– Отримане число збільшити на 10. потім поділити на 90.

– Знайти добуток отриманого числа і 50.

– Знайти різницю цього добутку і числа 300.

– Зменшити на 100.

– Зменшити на 10, а потім – у 10 разів.

– Від якого числа треба відняти отримане, щоб вийшло 100?

– Це число поділити на 2.

– Знайти його четверту частину.

– Що отримали в результаті обчислень? (13)

Б) Обчислення виразів.

1

год : 5 10 дм : 4 2 м : 5 см 7 кг : 2

2. Математичний диктант (за N° 951).

(Відповідь: 240; 920; 32500.)

II. Розвиток математичних знань.

1. Робота з таблицею (№ 65).

А) Розглянути запис і пояснити порядок виконання дій.

Б) Вставити потрібні числа.

2. Усне виконання завдання № 952.

3. Завдання № 953.

Значення першого виразу знаходять з коментуванням біля дошки, другого – самостійно.

(Результати обчислень; 56373; 50583.)

4. Самостійна робота.

Варіант 1

(349 + 828 : 36) • 68 (= 25 296)

Варіант 2

(167880 – 385 • 24) : 60 (= 2644)

Фізкультхвилинка.

5. Робота над задачами.

А) Задача № 954.

Під час аналізу задачі вчитель заповнює: заздалегідь підготовлену таблицю.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950 958)

Учні розв’язують задачу самостійно, окремим учням вчитель надає допомогу.

Б) Задача № 955 (розв’язати виразом).

100 кг – (16 кг 450 г • 3 + 12 кг 150 г • 2) = 26 кг 350 г

Учням з початковим рівнем знань запропонувати схему: Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950 958)

Учні, які швидше розв’язали задачу, виконують № 956.

(Розв’язання:

1) 296 : 2 = 148 (м) – довжина і ширина прямокутника разом;

2) 148 – 96 = 52 (м) – ширина прямокутника;

3) 96 • 52 = 4992 (м2) – площа.)

(Відповідь: 4992 м2.)

III. Підсумок уроку.

– Обчисліть:

2 ц : 4; 3 т : 6; 2 роки : 8.

IV. Домашнє завдання.

№№ 957, 958 (с. 152).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Задача на знаходження невідомого зменшуваного.
Ви зараз читаєте: Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950-958)