Знецінення грошей


Знецінення грошей – падіння купівельної спроможності національної грошової одиниці стосовно товарів і послуг, а також золота та іноземних валют. Основними формами прояву З. г. є підвищення оптових і роздрібних цін, зростання ринкової ціни золота та падіння курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют. У З. г. знаходить свій вираз інфляція. З. г., як правило, було відсутнє в умовах золотого монометалізму (лише золото служить загальним еквівалентом) і мало місце тільки за умов відкриття багатих родовищ золота та розширення його добування в Америці в XVI – на початку ХІХ ст. З. г. в сучасних умовах (при функціону­ванні кредитно-паперових грошей) зумовлено надмірним випуском грошей в обіг (через недотримання законів грошового обігу), наявністю глибоких диспропорцій в економіці (між групою „А” і групою „Б”, попитом і пропозицією та ін.), мілітаризацією економіки, пануванням монополій, нераціональною політикою держави, економічними кризами тощо.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Приклади синонімічних рядів.
Ви зараз читаєте: Знецінення грошей