ЗОНА САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ


Екологія – охорона природи

ЗОНА САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ – район водозабору або ін. джерела водопостачання, де встановлюється особливий режим о хорони вод від забруднення хім. речовинами, зараження шкідливими організмами та проникнення стічних вод. 3. с. о. розділяють на дві підзони – суворого режиму (з огорожею, іноді зі спец, вартою, водоохоронними ліс. насадженнями тощо), де заборонено будівництво, та підзону обмежень (зі збереженням рослинності, додатковим висаджуванням лісу, особливим сан. режимом тощо), де допускаються окремі форми інтенсивного природокористування, включаючи обмежене будівництво.

Непоширені звертання.
Ви зараз читаєте: ЗОНА САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ