Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 16. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ

§38. Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції

Географічна розминка

Назвіть країни, з якими Україна має найрозвинутіші економічні зв’язки.

Серед сучасних форм міжнародного співробітництва особливо важливе місце посідають зовнішня торгівля України й іноземні інвестиції.

Зовнішня торгівля товарами. Найбільш істотною характеристикою торгівлі є товарообіг – рух товарів зі сфери виробництва до сфери споживання.

Показниками міжнародного товарообігу є експорт та імпорт товарів (мал. 130). Імпорт (від лат. importo – ввожу) – це є ввезення товарів або капіталів у країну з-за кордону. Експорт (від лат. exporto – вивожу) – означає вивезення товарів або капіталів за кордон.

Для будь-якої країни дуже важливим є співвідношення суми експорту та імпорту, так зване сальдо (від італ. saldo – залишок). Воно має бути позитивним, що дає змогу країні мати вільні кошти для розширення виробництва чи інвестування їх у своїй або чужій країні.

Проблема

Останні кілька років поспіль Україна, на жаль, більше імпортує товарів, ніж продає

їх за кордон (мал. 130). Так, 2007 р. сума експортованих з України товарів становила 49 млрд дол. Водночас за той самий період у нашу країну було ввезено товарів на суму понад 60,5 млрд дол. (Додаток 18). Які причини, з вашої точки зору, від’ємного сальдо в зовнішній торгівлі України товарами?

Україна експортує передусім чорні метали та вироби з них, електричні машини, залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання, добрива, руди, а також деяку продукцію харчової промисловості, зокрема жири тваринного та рослинного походження.

Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції

Мал. 130. Географічна структура експорту й імпорту товарів

До країн СНД у 2007 р. було експортовано 38 % усіх товарів, до країн ЄС – близько 28 % (мал. 130). Найбільше товарів Україна експортує до Росії (майже 26 % експортних надходжень). Ще майже стільки ж наша країна експортує до Туреччини, Італії, Німеччини, Польщі, Білорусі та Казахстану разом.

Імпортує Україна природний газ, нафту та нафтопродукти, наземні транспортні засоби (крім залізничних), механічні машини, чорні метали, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них тощо.

Із країн СНД імпортовано близько 43 % усіх товарів, із країн ЄС – 37 %. Російська Федерація і тут залишається найбільшим торговельним партнером України (близько 28 % імпортних надходжень). Надходження з Німеччини, Туркменистану, Китаю та Польщі разом становлять майже 28 % від загального обсягу імпорту.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадають на м. Київ, Дніпропетровську та Донецьку області.

Зовнішня торгівля послугами. Обсяги торгівлі послугами в Україні значно менші, ніж обсяги торгівлі товарами. Але на відміну від торгівлі товарами, зовнішньоторговельне сальдо послуг позитивне. Так, сума експортованих в Україні послуг у 2007 р. перевищувала 9 млрд дол. Водночас імпорт послуг за цей же період дорівнював близько 5 млрд дол. (Додаток 19).

Найбільший експорт послуг, що пропонує Україна, знаходить споживача в країнах СНД (3,7 млн дол., або 41 % від загального обсягу експорту) і в країнах ЄС (близько 3 млн дол., або 33 %). Серед найбільших торгових партнерів, яким Україна експортує послуги, є Російська Федерація (близько 37 % від загального обсягу експорту), а також Швейцарія, Німеччина, Велика Британія, Кіпр, США.

Основу структури зовнішньої торгівлі послугами України становлять транспортні, зокрема послуги трубопровідного транспорту, різні ділові, професійні та технічні, фінансові, туристичні тощо (мал. 131).

Україна не лише експортує, а й імпортує послуги. У 2007 р. найбільше їх було одержано з країн ЄС (понад 50 % від загального обсягу імпорту). Чимало послуг Україна імпортує також із Росії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Польщі, Швейцарії та Швеції. Це фінансові, різні ділові, професійні та технічні послуги, а також послуги повітряного, залізничного, морського транспорту, туристичні, комп’ютерні, зв’язку та деякі інші. Серед регіонів країни найбільші обсяги зовнішньої торгівлі послугами припадали на м. Київ, Одеську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області.

Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції

Мал. 131. Палац в Алупці – об’єкт міжнародного туризму

Іноземні інвестиції. Слово “інвестиція” походить від латинського investio й означає “одягаю”. Йдеться про довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки всередині країни і за кордоном. Розрізняють фінансові (покупка цінних паперів) і реальні, або прямі (вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, будівництво тощо), інвестиції.

Важливу роль іноземних інвестицій визнають усі країни світу. Проте отримати їх не так просто. У світі триває гостра конкуренція між країнами, які бажають залучити іноземні інвестиції для розвитку власного господарства.

Проблема

Україну визнано однією з найризикованіших країн Східної Європи щодо інвестицій. За рейтингом привабливості щодо іноземних інвестицій серед 136 країн світу наша держава посідає 112 місце, що зумовлено нестабільністю економіки, кризою в промисловості, нестабільністю законодавства, низьким рівнем розвитку комунікацій, зростанням зовнішнього боргу, наявністю дефіциту бюджету тощо. Які, на вашу думку, основні причини слабкої інвестиційної привабливості нашої країни? Що ви запропонували б для вирішення даної проблеми?

Рівень щорічних інвестицій в українську економіку поки що алишається недостатнім. Водночас рік від року прямі інвестиції в Україну зростають. Якщо в 2007 р. вони загалом становили понад 21,6 млрд дол. США, то на 01.07.2008 такі інвестиції вже перевищували 36 млрд дол. США. До 2010 р. щорічне надходження прямих іноземних інвестицій очікується в розмірі майже 10 млрд дол. США.

Традиційними найбільшими інвесторами в українську економіку є здебільшого європейські країни, але за розмірами інвестицій виділяються також і представники Західної Азії та Північної Америки.

Практичне завдання

За матеріалами Додатка 20 визначте країни, яким належать найбільші іноземні вкладення в Україну.

На жаль, всередині України інвестиції розподіляються нерівномірно. Лідером, як і раніше, є Київ і східні промислові області. Тим часом, з погляду потреб національної економіки, бажано було б інвестувати насамперед Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Волинська області). Тут ефективним може бути створення виробництва з використанням місцевих природних ресурсів, а також розвиток мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів. Так само потребує інвестицій Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), де найвигіднішим є реконструкція і технічне переоснащення портового господарства, розширення мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів тощо. Не менше потребують інвестицій і регіони України, що забруднені внаслідок аварії на ЧАЕС. Адже тут разом з унікальними науковими дослідженнями потрібно впроваджувати новітні технології і здійснити комплекс заходів з екологічного, економічного і соціального відродження території.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Зовнішня торгівля України – це торгівля товарами і послугами.

Україна більше імпортує товарів, ніж експортує їх.

Україна більше експортує послуг за кордон, ніж імпортує їх.

Іноземні інвестиції в українську економіку недостатні через несприятливі умови для інвесторів.

Ключові терміни і поняття

Зовнішня торгівля товарами зовнішня торгівля послугами імпорт експорт сальдо інвестиції

Самоперевірка

Чим, на вашу думку, пояснюється від’ємне сальдо України в торгівлі товарами і позитивне в торгівлі послугами?

Складіть перелік товарів іноземного походження, які вам доводилося придбати в Україні.

Які товари пропонує Україна для експорту і що імпортує?

Дайте визначення поняття “сальдо”. Як воно пов’язано з імпортом та експортом?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Ароматичні аміни.
Ви зараз читаєте: Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції