Зразок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв’язку

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Зразок синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв’язку

Спартак дізнався від неї, що прибула нова партія полонених і серед них є кілька студентів (О. Гончар).

1. Це речення складається з трьох простих речень.

2. У ньому сполучниковий вид зв’язку, між першим і другим реченням – підрядний, між другим і третім – сурядний.

3. Це складнопідрядне речення з однорідною підрядністю.

4. Між першим і другим реченнями ставиться

кома, тому що між ними підрядний зв ‘язок; між другим і третім реченнями кома не ставиться, тому що в них є спільне головне речення.

5. Перше речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет – Спартак, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) – Дізнався, виражений дієсловом; дізнався (від кого?) Від неї (непрямий додаток, виражений особовим займенником із прийменником у родовому відмінку).

Друге речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет – Партія полонених, виражений словосполученням двох іменників; присудок (простий дієслівний) – Прибула,

виражений дієсловом; партія полонених (яка?) Нова (узгоджене означення, виражене прикметником).

Третє речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет – Кілька Студентів, виражений словосполученням числівника з іменником; присудок (простий дієслівний) – є, виражений дієсловом; Є (серед кого?) серед них (непрямий додаток, виражений особовим займенником із прийменником у родовому відмінку).

Зразок синтаксичного розбору складних речень з різними видами звязку


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Агроценози.
Ви зараз читаєте: Зразок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв’язку