Зв’язне мовлення. Лист. Адреса

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 38

Тема: Зв ‘ язне мовлення. Лист. Адреса

Мета: пояснити учням особливості складання тексту листа, формувати вміння складати такий текст відповідно до усталених традицій, особливу увагу звернути на доцільність уживання звертань, вставних слів та етикетних формул; виховувати шанобливе ставлення до людей, зацікавити особливостями національного етикету; розвивати культуру писемного мовлення, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.

Обладнання: поштові конверти.

Хід уроку

І.

Повідомлення завдань уроку. Мотивація навчання.

ІІ. Підготовка до написання листа.

Прочитати речення. Пояснити значення виділених слів.

Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати. (Л. Костенко.) Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. (З Конституції України.) Всім ідуть конверти із привітами, а мене обходять поштарі. (Б. Олійник.)

Словник.

Адресат – одержувач листа, телеграми тощо; той, кому адресується мовлення. Адресант – той, хто надсилає комусь лист, телеграму. Кореспонденція – листи, поштово-телеграфні

відправлення; листування між окремими особами або установами. Кореспондент – особа, що з кимось листується. Телеграф – система зв’язку, що забезпечує передавання й приймання на відстані (по проводах, радіо) повідомлень.

Прочитати (прослухати) вiрш. Визначити адресата і адресанта наведеного в ньому листа. За яких обставин люди спiлкуються письмово? Визначити тему й основну думку тексту листа. Вказати в його текстi вставнi слова і звертання. Яка роль звертання та вставних слiв у листах?

Мiлiє, що було колись,

Та раптом вихлюпне рiкою…

Писав на фронт хлопчина лист

Малою щирою рукою:

“Татусю рiдний, приїзди,

Бо я давно тебе не бачив,

Повiльно йдуть твої листи,

I мама нишком, знаю, плаче…

Нездужає чогось вона,

А лiкаря фашисти вбили.

Де лiки взять – нiхто не зна,

Аби вернуть матусi сили…

Я ж черевики бережу,

М’яча футболю тiльки босим.

Воджу телицю за межу

Щоранку пастись на покоси.

I з хлопцями я вже не б’юсь,

Та хочу також бути гордим.

Сказав: приїде ось татусь,

А в нього є найкращий орден…

А в тебе справдi орден є?

А може, є iще медалi?..

Пришли хоч фото нам своє,

Бо голос твiй все далi, далi…

Нiч десь гуркоче, чорновiть

Страшить, щоб не виходив з хати…

Приїдь… Без ордена приїдь,

Лише приїдь, мiй любий тату”.

В. Крищенко.

Пояснення вчителя.

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ

Листування – один із видiв письмового спiлкування. Лист – це писаний текст, метою якого є повiдомлення про щось адресата.

Листи бувають дiловi (службовi) та особистi (приватнi).

Дiлове листування вiдбувається мiж установами або працiвником та установою. Вони складаються за певними зразками у офiцiйно-дiловому стилi. Особистi листи – це листи до рiдної та близької людини, до друга чи знайомого, до улюбленого письменника чи актора. Такi листи не вiдзначаються строгiстю форми. Мовлення приватного листування невимушене. У текстах особистих листiв поєднуються ознаки рiзних стилiв, зокрема розмовного та художнього.

В особистому листуваннi iснують певнi традицiї. Розпочинається лист звертанням. Через звертання, як правило, висловлюється ставлення до адресата (повага, любов, нiжнiсть). Чемна людина завжди поцiкавиться життям адресата – його здоров’ям, успiхами. Далi йде виклад того, про що хочуть сповiстити. Вихована людина нiколи не нав’язує своїх думок, тому використовує вставнi слова та сполучення слiв (на мою думку, здається, як на мене тощо). Закiнчується приватний лист побажаннями та прощанням. Пiдпис є обов’язковим. Ознакою культури є зазначення дати написання листа.

У тексті листа необхідно вживати етикетні формули (слова ввічливості). Це слова привітання і прощання, найрізноманітніші побажання, слова вибачення (скажімо, за турботи, завдані висловленням певного прохання).

Робота з підручником. Виконання вправ 217, 218 (усно).

Бесіда.

– Що спричинило потребу в листуванні?

– Коли, на вашу думку, могло бути написано найперший лист?

– Пригадайте художні твори, у яких цитуються (наводяться) написані персонажами листи (казка Р. Кіплінга “Як було написано перший лист”, поезія С. Руданського “Ахмет ІІІ і запорожці”, роман А. Дюма “Три мушкетери”, романи Жуля Верна “Діти капітана Гранта” та “П’ятнадцятирічний капітан” та ін.).

– На яких відомих картинах зображене складання або читання листа? (“Запорожці пишуть листа турецькому султанові” І. Рєпіна, “Лист з фронту” М. Лактіонова тощо).

– Як ви гадаєте, чи спроможне сьогодні електронне листування замінити традиційне поштове листування? Чи можлива така заміна в майбутньому?

– У чому переваги електронної пошти? У чому її слабкість?

– З яких частин складається текст традиційного листа? Чи уявляєте ви собі лист без уживання звертання та формул етикету (слів ввічливості)? Чому?

ІІІ. Робота над складанням листа.

Самостійна робота. Складання листа до товариша (подруги) за зразком, поданим у вправі 217.

Перевірка самостійної роботи (лист читають лише ті, хто сам цього хоче). З’ясування ролі у текстах листів звертань, вставних слів та етикетних формул.

Пояснення вчителя щодо оформлення конверта.

Робота біля дошки. Оформлення конверта. Викликаний учень (або сам учитель) заповнює накреслений на дошці “конверт”.

Самостійна робота. Кожен учень записує на конверті (справжньому) адресу відправника (власну адресу) та адресу бабусі або товариша (подруги).

Додаткове завдання (для тих, хто впорався раніше). Написати листа (за власним вибором) :

– старшому братові, який служить у війську;

– старшій сестрі, яка живе в іншому місті, де навчається в університеті;

– до колишньої вчительки, яка виїхала на проживання до Америки (Росії, Канади, Ізраїлю).

ІV. Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання.

За поданим у вправі 217 зразком написати лист улюбленому письменникові (спортсменові, акторові, співакові). Надписати конверт.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Амоніак.
Ви зараз читаєте: Зв’язне мовлення. Лист. Адреса