Зв’язне мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словамиВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 37

Тема: Зв ‘ язне мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами

Мета: з’ясувати рівень оволодіння учнями таким видом мовленнєвої діяльності, як говоріння, рівень сформованості вміння складати, розігрувати діалог відповідно до мовленнєвої ситуації й мети спілкування, сформованості вміння додержувати правил спілкування, доречно вживати у репліках діалогу звертання та вставні слова; формувати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у мовленнєвій практиці;

уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів, удосконалювати навички правильного інтонування реплік, розвивати культуру усного мовлення, увагу, прищеплювати поважливе ставлення до таких рис, як чемність і толерантість.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Підготовка до складання діалогів.

Робота з підручником. Виконання вправи 253 (усно).

ІІІ. Робота над складанням діалогів.

Виконання ситуативних вправ. Учні, об”єднавшись у пари, впродовж 3-5 хвилин обмірковують діалог відповідно до окресленої вчителем ситуації та розігрують його перед класом.

Використовуючи звертання,

вставнi слова та сполучення слiв, скласти i розіграти дiалоги, можливi мiж

– п’ятикласником та його батьками про те, що не слiд дарувати меншiй сестричці комп’ютер, щоб убезпечити її від погіршення зору (співрозмовники не зовсiм упевненi в слушності такої думки);

– п’ятикласницею та її сусідом-однолітком про те, що вона не наважується подарувати хлопцеві кошеня її породистої кiшки, бо не знає, як поставляться до такого подарунку його батьки (дівчинка шкодує, що не зможе задовольнити його прохання);

– двома однокласницями (телефонна розмова), одна з яких прихворiла, про те, як минув день у школi (у репліках чiтко зазначається послідовність подiй, що вiдбулися протягом дня).

Мабуть, видно, здається, бач, видимо, до речі, на мій погляд; як мені здається, очевидно.

На жаль, на мій погляд, щоправда, між іншим, наприклад, зрозуміло,

По-перше, по-друге, нарешті, отже, щоправда, коротко кажучи, однак.

ІV. Підбиття підсумків уроку.

Визначення серед прослуханих діалогів найбільш вдалих. Висновки щодо доречності використання в кожному з діалогів звертань і вставних слів, а також уживання етикетних формул (слів ввічливості) та інтонування реплік, зокрема речень зі звертаннями та вставними словами.

VІ. Домашнє завдання.

Повторити п. 11.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Питання до другорядних членів речення.
Ви зараз читаєте: Зв’язне мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами