Звичайні дроби


Математика – Алгебра

Звичайні дроби

Записи виду Звичайні дроби називаються звичайними дробами, або дробами.
Звичайні дроби записують за допомогою двох натуральних чисел та горизонтальної риски, яка називається дробовою рискою. Число, записане під рискою, називається знаменником дробу, а число, записане над рискою, – чисельником. Зна­менник показує, на скіль­­ки рівних частин поділено одиницю (ціле), а чисельник – скільки таких частин узято. Дробова риска заміняє, по суті, знак ділення.
Отже, частка від ділення

одного числа на друге дорівнює дробу, чисельник якого – ділене, а знаменник – дільник. Наприклад:
Звичайні дроби; Звичайні дроби.
Дріб, чисельник якого менший від зна­менника, називається Правильним дробом.
Дріб, чисельник якого більший від знаменника або дорівнює йому, називається Неправильним дробом.
Суму натурального числа й правильного дробу записують зазвичай без знака “+”. Наприклад: Звичайні дроби (читають: п’ять цілих три четвертих). Числа такого виду називаються Мішаними дробами. Число 5 називається цілою частиною мішаного дробу, а
src="/images/sprav-ukr101_fmt2.jpeg" class=""/> – його дробовою частиною.
Неправильний дріб можна записати у вигляді мішаного дробу. Для цього треба чисельник поділити на знаменник. Одержана неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу – знаменником дробової частини.
Наприклад:
Звичайні дроби; Звичайні дроби.
Щоб мішаний дріб записати у вигляді неправильного дробу, треба помножити цілу частину на знаменник дробової частини, додати до отриманого числа чисельник дробової частини й записати цю суму в чисельник, а знаменник дробової частини залишити без зміни.
Наприклад:
Звичайні дроби.
Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді неправильного дробу з будь-яким знаменником. Наприклад:
Звичайні дроби і т. д.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Чим відрізняється коло від круга.
Ви зараз читаєте: Звичайні дроби