ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

325. Прочитайте звіт про виконану роботу. Укажіть реквізити цього документа, стисло перекажіть його текст. Поміркуйте, з якою метою складають звіти

ЗВІТ

Учня 11 класу Сквирської загальноосвітньої школи

Назаренка Олексія Павловича

Про навчальну практику з 10 по 24 червня 2011 року

Навчальну практику я проходив на Сквирській дослідній станції Інституту агроекології Української академії аграрних наук. Детальну програму практики в основному виконано

успішно.

Упродовж перших двох днів я ознайомився з роботою установи, з темами, над якими працюють її наукові співробітники, а також пройшов інструктаж з охорони праці. Основним напрямком діяльності станції є створення конкурентоспроможних сортів і гібридів овочевих культур, стійких проти шкідників та хвороб. Тут вирощується широкий асортимент насіння моркви, буряку столового, редьки зимової, селери, капусти, цибулі та інші. Лабораторії обладнані сучасними засобами, забезпечені довідковою літературою, ведуться журнали обліку, наявна техніка для обробітку земельних ділянок.

В інші дні я спостерігав за ростом

і розвитком рослин, проводив сільськогосподарські досліди, а також виконував різні роботи, зокрема поливав, проріджував і прополював рослини. Під час виконання завдань особливих труднощів не виникало. Результати роботи було обговорено з моїм наставником.

Практика на дослідній станції допомогла мені отримати практичне уявлення про професію селекціонера, набути досвіду вирощування рослин, поглибити і закріпити здобуті в школі знання з ботаніки, селекції, генетики.

25.06.11 /Підпис/

Поняття звіту

Звіт – це документ про виконання певної роботи, завдань, доручень тощо. У звіті повідомляють про роботу окремої людини чи діяльність колективу, організації за певний проміжок часу. Звіт може бути усний чи письмовий, оформлений у вигляді тексту або цифрових даних.

Реквізити

Звіт про виконану роботу має такі реквізити:

– назва виду документа;

– заголовок (вказують прізвище, ім’я та по батькові особи, найменування установи, звітний період);

– текст (вид роботи, опис та аналіз виконаної роботи, пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє);

– підпис;

– дата складання.

Великий за обсягом звіт поділяють на частини, кожна з яких має свій заголовок.

326.1. Прочитайте документ і зробіть висновок про його зміст і оформлення.

Поміркуйте, чим цей звіт відрізняється від звіту, поданого в попередній вправі.

ЗВІТ

Президента ради учнівського самоврядування Малинівської загальноосвітньої школи

Поліщук Н. В.

Про виконану роботу за перше півріччя 2010/2011 н. р.

Згідно з планом роботи ради учнівського самоврядування Малинівської середньої школи (далі – рада) упродовж першого півріччя проводилася робота щодо вдосконалення системи самоврядування в навчальному закладі.

15 вересня 2010 року проведено збори лідерів учнівського самоврядування школи. їм передували збори в класних колективах, які визначили по два делегати на загальношкільні збори. Представники класів узяли участь в аукціоні ідей, обмінялися досвідом своєї діяльності. Результатом роботи зборів стало:

1) створення шести комітетів ради: з питань освіти, з питань інформації, з питань дозвілля, з питань захисту прав учнів, з питань партнерства і фінансів, з питань екології, спорту та здорового способу життя;

2) вибори керівного складу ради;

3) затвердження плану роботи ради на 2010/2011 навчальний рік;

4) підписання угоди між адміністрацією школи та радою і погодження спільного плану дій на виконання цієї угоди.

Протягом звітного періоду двічі проведено засідання ради, на яких розглянуто питання організації діяльності учнівського самоврядування в класних колективах. Комітетом з питань інформації проведено соціологічні опитування щодо організації життєдіяльності учнів та започатковано випуск стінної газети “Школа – родина”. Комітетом з питань партнерства налагоджено співпрацю з органами учнівського самоврядування шкіл району. Крім того, комітетами ради реалізовувалися такі програми:

1) “На лінії душі” (виявлення, підтримка обдарованої молоді, презентація її творчих надбань);

2) “Наші права* (інформування учнів з питань правового захисту, надання допомоги в проблемних ситуаціях);

3) “Ми за здоровий спосіб життя” (формування мотивацій на здоровий спосіб життя).

У жовтні за підтримки Спілки української молоді проведено семінар для лідерів учнівського самоврядування “Участь молоді в процесах прийняття рішень на рівні навчального закладу”. Члени ради стали учасниками тренінгів на формування лідерських навичок “Я – ваш лідер”, “Лідерство – запорука успіху”, які були проведені практичними психологами.

Радою організовано і проведено акцію “Молодь проти СНІДу” до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, а наприкінці грудня – святкову програму “Новорічні усмішки” для дітей, які потребують соціальної підтримки.

Інформація про роботу ради та органів учнівського самоврядування класів розміщується на спеціальному стенді. Крім того, започатковано створення сайта школи, в окремому розділі якого розповідатиметься про діяльність органів учнівського самоврядування.

Наразі розпочалася підготовка концерту, кошти з якого підуть на придбання музичного обладнання для проведення вечорів відпочинку. На кінець січня заплановано семінар “Організаційні питання діяльності органів учнівського самоврядування”.

18.01.2011 /Підпис/

II. Розкажіть про роботу органів самоврядування вашого класу (навчального закладу).

327. Спишіть слова, розкриваючи дужки, поясніть орфограми. Знайдіть ці слова в тексті попередньої вправи і перевірте правильність виконання завдання.

(На)разі, ро(з, с)почалася, ро(з, с)повідатиметься, самоврядува(н, нн)я, прийня(т, тт)я, потр(е, и)бують, дел(е, и)гати.

328. Складіть і запишіть звіт про виконання якоїсь роботи (проходження літньої практики, чергування класу по школі, проведення благодійної акції, участь у громадських заходах тощо) або звіт про діяльність колективу, організації за певний проміжок часу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Стандартне відхилення.
Ви зараз читаєте: ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ