Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

§1. Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

1. Попрацюйте разом! 1. Послухайте вірш.

КРАСИВА ОСІНЬ ВИШИВАЄ КЛЕНИ

Красива осінь вишиває клени

Червоним, жовтим, срібним, золотим,

А листя просить:

– Виший нас зеленим!

Ми ще побудем, ще не облетим.

Ліна Костенко

2. Що робила осінь? Про що попросило листя в осені?

3. Назвіть звуки у слові осінь.

2.1. Прочитай і відпадай загадку.

ХТО ВОНА?

Дуже я потрібна всім – і дорослим, і малим.

Всіх я розуму учу, хоч

сама завжди мовчу.

Грицько Бойко

2. Вирізно вимов слово-відгадку. Назви всі звуки в цьому слові. Склади звукову модель слова книга.

Пригадай! Звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова.

3. Перевір правильність виконання завдання:

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

3. 1. Прочитай вірш. Розкажи, до чого закликає поет.

Учіться, любі дітки, думайте, читайте!

Як та бджілка меду з квітки, розуму збирайте.

Юрій Федькович

2. Спиши перший рядок вірша.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

3. Знайди слова, які відповідають звуковим моделям. Чітко вимов кожен звук у цих словах.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

class=""/>

Слово про слово

Звук – елемент людської мови, утворений за допомогою органів мовлення.

4. 1. Склади слова з таких звуків:

[ш], [о], [л], [а], [к];

[у], [в], [о], [р]; [у], [е], [ч], [н].

2. Запиши утворені слова.

3. Послідовно назви звуки в утворених словах.

5. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте прислів’я. Поясніть одне одному, як ви розумієте їх зміст.

Земля багата – народ багатий.

Земля – наша мати, усіх годує.

2. Запишіть одне прислів’я (на вибір).

3. Вимовте звуки у записаних словах.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

6. 1. Прочитай текст.

СТРІЧКЙ ДЛЯ БЕРІЗОК

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплела їх берізкам у зелені коси.

Вийшло із-за хмар сонце. Подивилося воно на берези і не впізнало їх: у зелених косах – золотисті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують (За Василем Сухомлинським).

2. Запиши перші три речення. Чому берези сумували?

3. Послідовно вимов звуки у виділених словах. Склади їх звукові моделі.

7.1. Прочитай і відгадай загадку.

На неї птах сідає, вона його гойдає.

А г на б змініть – звірятком стане вмить.

2. Запиши відгадки.

3. Вимов звуки в словах-відгадках.

8. 1. Добери до поданих слів такі, що відрізняються першим звуком.

Клин, калина, чайка, колос, пічка, шибка, парта, балка.

2. Запиши слова за зразком, підкресли букви, якими вони відрізняються. Усно склади речення з двома словами.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

9. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте. Поясніть, що наплутав автор. Виправте помилки.

БУКВИ ПОЖАРТУВАЛИ

Рік пішов гуляти в сад,

Не дійшов, бо повз назад.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

* * *

Лисичка знає назубок

Смачненьку казку “Колосок”.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

* * *

Соловей затьохкав швидко,

Як побачив гарну клітку.

Ігор Січовик

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

2. Запишіть слова за зразком.

Зразок. Рік – рак.

3. Послідовно вимовте звуки у записаних словах.

Хвилинка спілкування

– Яка цікава наша мова! От є такі слова, які читаються однаково і зліва направо, і справа наліво: зараз, дід, корок, біб.

– А я знаю слова, які вимовляєш, а чуєш інше слово: банка-банка-банка. Кабані Продовжіть розмову.

10. 1. Прочитай слова. Вилучи один звук так, щоб вийшло інше слово.

Косар, страва, рукав, перон, умова.

2. Запиши утворені слова. Послідовно вимов усі звуки.

3. Усно склади речення зі словом мова.

11. 1. Напиши якнайбільше нових слів, змінюючи у слові рік першу букву.

2. Поясни, що означає кожне з утворених слів.

3. Наведи власні приклади слів, що розрізняються тільки одним звуком.

12. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Ми, звичайно, не хитруєм:

Нас і бачать, нас і чують.

Зовсім це не дивина!

Що це в нас за імена?

2. Запиши слова-відгадки.

3. Послідовно назви звуки і букви у слові чують.

Візьми до уваги! Буква ь окремого звука не позначає.

Слово про слово

Буква – письмовий знак, що позначає один звук або сполучення двох звуків.________________________________________________

13.1. Прочитай вірш.

ЗВУКИ І БУКВИ

Звуки шапку-невидимку одягли

І у книгу непомічені ввійшли.

Хай працюють наші вуха!

Звуки можна тільки слухать.

Букви ж треба розглядати,

Друкувати і писати.

Надія Становська

2. Поясни, чим відрізняються звуки від букв.

3. Спиши три останні рядки вірша. Запам’ятай!

Звуки ми чуємо і вимовляємо.

Букви ми бачимо, читаємо і пишемо.

14. Попрацюйте разом! 1. Переставте рядки так, щоб можна було прочитати вірш.

Усі тут літери живуть

Їх 33 – від А до Я.

Це місто алфавітом звуть.

Щасливо й дружно, як сім’я,

2. Як по-іншому можна назвати алфавіт?

Слово про слово

Абетка (алфавіт) – сукупність літер, прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

15.1. Прочитай жарт.

СКІЛЬКИ БУКВ У АБЕТЦІ?

– Скільки букв у абетці? – запитала вчителька.

– Шість, – відповів Сашко. – А, бе, е, те, ка, а.

2. Розкажи, чи правильно зрозумів Сашко запитання вчительки.

3. Дай правильну відповідь на це запитання.

16. Попрацюйте разом! 1. Пригадайте українську абетку (алфавіт). Назвіть усі букви.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

2. Полічіть букви, назви яких закінчуються на е (наприклад, “бе”, “ве”,…).

3. Пограйтесь у гру “Звуки і букви”. Один учень чітко вимовляє будь-який звук або звуки, а інший – називає відповідну букву. Наприклад: [г] – “ге”; [н], [н] – “ен”; [о] – “о”.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

17. 1. Назви рукописні букви і запиши їх за зразком.

2. Усно добери слова, у яких треба писати ці букви.

3. Запиши три слова (на вибір). Послідовно назви всі букви в цих словах.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

18. Попрацюйте в парах! 1. Порівняйте слова рак і мак. Які звуки у них різні?

2. Запишіть ці слова. Підкресліть букви, які змінюють значення слів.

3. Складіть два речення з цими словами. Порівняйте свої речення.

19. 1. У лівому і правому стовпчиках знайди слова, які різняться одним звуком.

Нора

Каска

Ранок

Мак

Коса

Ганок

Казка

Гора

Майка

Гайка

Рак

Роса

2. Запиши слова за зразком і підкресли в них різні букви.

Зразок. Нора – гора.

3. Назви звуки і букви у слові ганок.

20.1. Склади і запиши речення зі словом вересень. Запам’ятай його написання.

2. Побудуй звукову модель цього слова.

3. Поясни, чому в цьому слові звуків менше, ніж букв.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

21. 1. Пригадай великі букви української абетки. Прочитай їх, правильно називаючи. За потреби звертайся до сторінки 9.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

2. Учися писати великі букви. Вибери ті, які тобі писати найважче.

22. 1. Назви букви, якими мають починатися ці імена.

..иколка..оманко..алинка

..ксанка..офійка..етрик

Пригадай! Імена хлопчиків і дівчаток треба писати з великої літери.

2. Запиши спочатку імена дівчаток, а потім – хлопчиків.

3. Усно склади речення з двома іменами (на вибір).

23. 1. Прочитай і спиши речення. Розкажи про Київ.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

2. Вимов звуки і назви букви у словах Київ, Україна.

3. Поясни, чому в них звуків більше, ніж букв.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

24. Попрацюйте разом! 1. Пригадайте назви трьох сусідніх 5 країн України. Запишіть їх в абетковій послідовності.

3. Розкажіть, що ви знаєте про ці країни за таким планом:

1. Які міста е столицями цих країн?

2. Якою мовою розмовляють там громадяни?

3. Які слова ви знаєте з цих мов?

25. 1. Випиши з підручника “Літературне читання” імена і прізвища трьох поетів, чиї вірші там уміщені.

2. Вивчи один із віршів напам’ять.

З. Послідовно назви звуки і букви у слові поетеса.

1. Прочитай слова. Вимов звуки кожного слова.

Курча, рис, кури.

2. Перестав у словах букви так, щоб утворилися інші слова: курча – круча.

3. Запиши утворені слова за абеткою.

Так ми говоримо! Розташовуємо слова за абеткою (в абетковій послідовності).

27. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнки.

2. Запишіть назви зображених предметів за абеткою.

3. Поясніть, чому корисно вживати ягоди.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

Хвилинка спілкування

– Найбільше я люблю клубніку і земляніку!

– Таких назв немає. Українською мовою треба казати полуниця і суниця.

– Добре, запам’ятаю. А які ягоди тобі найбільше смакують?

Продовжіть розмову.

28. Попрацюйте разом! 1. Послухайте вірш.

Ми садили ліс у полі –

І дубочки, і тополі,

І осику, і ліщину,

І червону горобину.

Виростай, наш ліс могучий,

Піднімайсь під самі тучі…

Михайло Стельмах

2. Випишіть слова – назви дерев за абеткою.

3. Складіть звукову модель слова, у якому звуків більше, ніж букв.

29. Попрацюйте в парах: 1. Поміркуйте самостійно, яка буква “випала” зі слова.

Лі.., са.., горо.., гри.., уро.., кла…

2. Поверніть букви в слова і запишіть їх.

3. Порівняйте, чи однакові слова ви записали.

30. 1. Прочитай речення.

Учні зібрали для класної бібліотеки книжки Шевченка Т. І., Франка І. Я., Рильського М. Т., Воронька П. М., Бойка Г. П., Глібова Л. І., Тичини П. Г.

2. Запиши прізвища письменників у такій послідовності, в якій треба поставити їхні книжки на поличках шафи.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

31. 1. Пригадай назви днів тижня.

2. Запиши їх в абетковій послідовності.

3. Приготуйся до розповіді про те, чим запам’яталися тобі вихідні дні.

Урок розвитку мовлення

32. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте орфографічний словник для учнів початкової школи.

Слова в ньому розміщені за абеткою. До уваги береться не тільки перша буква в слові, а й усі наступні.

2. Випишіть зі словника три слова, які відповідають на питання хто?, і три слова, які відповідають на питання що?

3. Усно складіть зі своїми словами речення.

Слово про слово

Словник – книга, у якій в абетковій послідовності подано слова певної мови._________________________________________________

33. Запиши слова за абеткою, беручи до уваги першу і другу букви в слові.

Дятел, вулиця, гудзик, диктант, жайворонок, виразно, чотирнадцять, ганок, олень, червоний, портфель, шофер.

34. 1. Прочитай назви українських міст за абеткою. Назва якого міста потрапила до вправи помилково?

Київ, Харків, Запоріжжя, Канів, Донецьк, Париж, Горлівка, Рівне, Вінниця, Дніпропетровськ, Ніжин.

2. Усно доведи, чому слово Дніпропетровськ необхідно написати перед словом Донецьк, а слово Київ – після слова Канів.

3. Спиши назви українських міст за абеткою.

35. Попрацюйте в групах! 1. Прочитайте свої слова. Усно розташуйте їх за абеткою.

Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

1. Осінь, восени, осінній. 2. Зима, взимку, зимовий. 3. Весна, навесні, весняний. 4. Літо, влітку, літній.

2. Запишіть свою групу слів, розташовуючи їх в абетковій послідовності.

3. Усно складіть із цими словами коротку розповідь про пору року.

36. 1. Пригадай назви місяців року і напиши їх на окремому аркуші паперу.

2. Поміркуй і запиши їх у зошит за абеткою. У яких словах довелося брати до уваги другу букву?

3. Назви слова, у яких звуків менше, ніж букв.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке модель.
Ви зараз читаєте: Звуки і букви. Абетка (алфавіт)