ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА

Екологія – охорона природи ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА – органічні речовини або нагромаджена в них енергія, які утворюються організмами з гетеротрофним способом живлення (гриби, тварини, більшість мікроорганізмів, рослини-паразити). П. в. включає речовину й енергію приросту консументів

Перетворення Лоренца

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 14.5. Перетворення Лоренца Розвиваючи свою гіпотезу, X. Лоренц показав, що для подолання суперечностей, які виникли при поясненні досліду

Основи селекції

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ Основи селекції Селекція – наука про створення нових сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів, що відповідають потребам людини. Сорт, порода, штам

У чому сутність марксистської трудової теорії вартості?

Історія економічних вчень ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У чому сутність марксистської трудової теорії вартості? На відміну від А. Сміта, який визначав вартість товару витратами праці тільки “в примітивному стані суспільства”, коли відсутня

Політичний простір

Політологічний словник Політичний простір – це мережа політичних полів, які забезпечують політичне керівництво на всіх рівнях суспільства та світу. Політичне поле являє собою систему об’єктивних зв’язків політичних позицій соціальних суб’єктів. П. п. як категорія

НОДА

Екологія – охорона природи НОДА – елементарна одиниця обліку рослинності, напр. майданчик.

АНКЕТУВАННЯ

Культурологічний словник АНКЕТУВАННЯ (від франц. – буквально: розслідування) – один з технічних засобів конкретного соціологічного дослідження – письмове (іноді усне) опитування значної кількості людей за певною схемою – анкетою.

ЕКОЛОГІЯ МЕДИЧНА

Екологія – охорона природи ЕКОЛОГІЯ МЕДИЧНА – галузь науки, що інтегрує в єдиний комплекс гігієну, токсикологію та екологію людини. Е. м. можна вважати розділом соц. екології.