АЛГОРИТМЫ

Раздел 4 Алгоритмы и исполнители 20 АЛГОРИТМЫ У Аннушки есть маленький робот Тоша. Он свободно передвигается по комнате, реагирует на ее голос. Однажды Аннушка дала ему такие команды: 1. Пойди на кухню. 2. Налей

Економічна психологія

Економічна психологія – наука, яка вивчає економічне мислення, суб’єктивну форму існування й розвитку економічних потреб та інтересів окремої особи, колективу й суспільства, а також аспекти національної свідомості, психології, цілей та ідеалів основних суб’єктів економічної

Співучасть

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 20. Кримінальне право 3.Співучасть Багато злочинів скоюють не одноособово, а за участю кількох злочинців, які діють спільно. Кожний з учасників злочину в разі скоєння його кількома особами

Особливості написання іменників у кличному відмінку

ІМЕННИК § 38 Особливості написання іменників у кличному відмінку Пригадаймо! 1. Яку раль виконує кличний відмінок у спілкуванні? 2. Складіть і розіграйте короткі діалоги, у яких ви звертаєтеся до вчителів, однокласників, називаючи їхні імена

Отруйні рослини, тварини, гриби

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕМА 2 Планета Земля як середовище існування живих організмів § 41. Отруйні рослини, тварини, гриби Вивчення параграфа допоможе вам: – дізнатися про отруйні рослини і гриби та

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ Багатогранник – геометрична фігура, частина простору, обмежена замкненою поверхнею, що складається з плоских багатокутників, які називаються гранями багатогранника. Базова лінія розмітки – пряма, під час розмічання є одною зі сторін майбутньої деталі

РІВНОВАГА

Культурологічний словник РІВНОВАГА – один із видів психофізіологічного стану людини, насамперед її тіла. Р. пов’язана з органом слуху. Підтримання Р. є цілісною функцією, в здійсненні якої найважливішу роль відіграє інтелект. На сенсорному рівні Р.

Масштаб

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕМА 1 Земля як планета § 32. Масштаб Вивчення параграфа допоможе вам: – дізнатися, як зображення місцевості можна вмістити на аркуші паперу, пояснювати значення масштабу; – навчитися