ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &13. ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні пристрої грунтуються на використанні явищ і законів природи, відкритих

РОЛЬ НАСІННОГО МАТЕРІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

ОСНОВИ НАСІННЄЗНАВСТВА 11.1. РОЛЬ НАСІННОГО МАТЕРІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Високі посівні якості насіння – основна умова отримання повноцінного врожаю. Дані науково-дослідних установ і практика передових господарств свідчать, що за однакових умов агротехніки

Програмоване малювання

ВИСЛОВЛЮВАННЯ. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ І ПОВТОРЕННЯМ § 27. Програмоване малювання Данилку, а чи знаєш ти, що виконавці в середовищі Скретч уміють малювати? Ні? Тоді я тобі зараз розкажу, як це робиться. Знайомся, команди із

Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные и ограниченные в употреблении слова

ЛЕКСИКОЛОГИЯ Лексика – словарный состав языка. Лексикология – раздел науки о языке, в котором изучается словарный состав языка. Лексическим значением слова называется его смысловое содержание. ГРУППЫ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА По лексическому значению По происхождению

Тенденції розвитку економічних підсистем і метасистем у XXI ст

Тенденції розвитку економічних підсистем і метасистем у XXI ст. – довготривала спрямованість еволюційних і революційних змін різних складових економічної системи в національному та інтернаціональному масштабах на основі прогресу продуктивних сил. Так, техніко-економічні відносини характеризуватимуться

Дефіс у складних словах

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я § 61. Дефіс у складних словах 600. Прочитайте пари слів. Зробіть висновок як пишуться складні слова, утворені від словосполучень Одноденний – один день, трикутник – три кути, працелюбний

ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ СКУЛЬПТУРИ. РОБОТА З ПЛАСТИЛІНОМ. ВИРОБИ ОБ’ЄМНОЇ ФОРМИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РЕЛЬЄФОМ ТА БАРЕЛЬЄФОМ. ВИГОТОВЛЕННЯ БАРЕЛЬЄФА “МОРСЬКІ МЕШКАНЦІ”

Мета: формувати в учнів основні поняття про об’єм, пластику, форму, фактуру; ознайомити з видами скульптури; розширити знання про рельєф; формувати навички роботи з пластиліном; удосконалювати техніку роботи з пластиліном; розвивати дрібну моторику пальців рук,

Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання

І СЕМЕСТР ПРИКМЕТНИК Урок № 48 Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання Мета: з”ясувати рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння слухати-розуміти; проаналізувати допущені учнями в диктанті типові помилки, удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці,