Крок 4: дослідження і план – Написання промов: десять кроків

Паблик рилейшнз Написання промов: десять кроків Крок 4: дослідження і план Після того, як тему було затверджено, ви починаєте досліджувати і уявляти структуру та формат промови. Гарне писання базується на ретельному дослідженні й уважному

The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників – The Аdjective. Прикметник

Англійська мова The Аdjective. Прикметник The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників Утворення Вищий та найвищий ступені порівняння прикметників утворюються за схемою: Прикметник Вищий Найвищий Одно – чи двоскладовий, наприклад cheap Cheaper

Розподіл електричних зарядів у просторі

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 8 ЕЛЕКТРИКА 8.4. Розподіл електричних зарядів у просторі Нерухомі електричні заряди розміщуються в просторі або дискретно – в окремих точках, або неперервно – вздовж якоїсь лінії, на

Геополітика і розвиток Японії

Політологія ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ ГЕОПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 4. Геополітика і розвиток Японії Один із засновників геополітики Карл Хаусхофер залічував Японію до “острівних країн з континентальним типом мислення”. На відміну від іншої острівної держави

ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

Екологія – охорона природи ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА – міра здатності певного оточення до підтримування функцій деякого біотичного утворення (індивіда, групи особин тощо), що розглядається як центр, у виділеній сукупності.

Співвідношення між прямими й оберненими тригонометричними функціями – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ Співвідношення між прямими й оберненими тригонометричними функціями

Написання непоширених прикладок через дефіс – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення Написання непоширених прикладок через дефіс 1. Непоширена прикладка й означуване слово з’єднуються дефісом, якщо: А) вони виражені загальними іменниками: Мати-природа, місто-трудівник, вітер-пустун; Б)

Проблема людської сутності

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 2. Про сутність та існування людини Проблема людської сутності Метафізика людської сутності полягає в спробі описати підставу “людського” в людині. Інакше, феномен людства. Засадничим налаштуванням на розуміння

Множення вектора на скаляр – Елементи векторної алгебри

3. Елементи векторної алгебри 3.4. Множення вектора на скаляр Приклад: а – 4

СЛІДИ ЛІТАКІВ

Екологія – охорона природи СЛІДИ ЛІТАКІВ – штучні перисті хмари, які утворюються за літаком у польоті в верхній тропосфері та нижній стратосфері. Основна причина їх утворення – викиди в атмосферу водяної пари в складі