Філософські погляди Шеллінга

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ VIII НІМЕЦЬКЕ ПРОСВІТНИЦТВО XVIII СТ. ТА НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.) Філософські погляди Шеллінга Фрідріх Вільгельм Йозєф Шеллінг (1775 – 1854) народився в
.

Людина і особистість

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 2. Про сутність та існування людини Людина і особистість Акт самотворення, який робить людину особистістю, – це не низка оперативних, таємничих характеристик, які підносять людину в ранг

Діалектика в структурі гегельянської і марксистської філософії

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 2. Класичні “теорії” діалектики, інваріанти їхньої будови Виходячи з вищенаведеного визначення наукової теорії і взявши до уваги відверту аморфність наявних версій діалектики, ми ставимося до її теорії досить

Принципи, категорії, головні закони

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 2. Класичні “теорії” діалектики, інваріанти їхньої будови Принципи, категорії, головні закони Принцип (від. лат. “principium” – “початок”, “основа”) у філософії значить те ж, що і основа, тобто те,

Гіпотези виникнення життя

Філософія посбіник Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ § 2. Сучасна наукова картина світу Гіпотези виникнення життя Наступне коло питань, які вивчає природознавство і осмислює натурфілософія, є виникнення життя. Розрізнення між неживою та живою природою лише

Суспільство і природа

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 1. Суспільне буття як предмет соціальної філософії Суспільство і природа Історично формування первісних суспільств розвивалося із родово-общинного ладу, в умовах якого людина починає виокремлювати себе із природного

Соціокультурне та антропокультурне у людськім світо-відношенні

Філософія світ людини Соціокультурне та антропокультурне у людськім світо-відношенні Відмітна особливість класичних філософсько-антропологічних уявлень – чимдалі повніше усвідомлення того, що людину не вивчити, зводячи її властивості тільки до природи. Як можна не помітити, що

Рух від філософії природи до філософії людини як закономірність поступу філософської антропології на Заході

Філософія світ людини Антропологічні ідеї та тенденції розвитку в історії західноєвропейської філософії Рух від філософії природи до філософії людини як закономірність поступу філософської антропології на Заході Таку загальну періодизацію можна доповнити більш частковою. Річ