Кармазіна Марія Степанівна

Політологічний словник Кармазіна Марія Степанівна (нар. 1959) – український політолог, доктор політичних наук, професор. У 1985 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині – Київський національний
.

Мілітаризація

Політологічний словник Мілітаризація (від лат. Militaris – військовий від miles – солдат) – підпорядкування економічного, політичного, громадського життя та ідеології цілям підготовки агресивних воєн; перенесення форм і методів військової організації в сферу цивільних відносин,

Аболіціонізм

Політологічний словник Аболіціонізм (від лат. abolitio – скасування, знищення) – 1) суспільний рух, спрямований на відміну або скасування певного урядового рішення, на усунення когось з керівної державної посади; 2) рух у США (як форма

Політична свідомість

Політологічний словник Політична свідомість – це опосередковане відображення політичного життя суспільства, суттю якого є проблема влади, формування, розвиток і задоволення інтересів та потреб політичних суб’єктів; сукупність поглядів, оцінок, установок, які, відображаючи політико – владні

Гроцій Гуго Гроот

Політологічний словник Гроцій Гуго Гроот (1583-1645) – відомий голландський юрист, соціолог, державний діяч, один із засновників учення про природне право. Погляди Г. Г. сформувалися головним чином під впливом нідерландської буржуазної революції XVI ст. У

Монтеск’є Шарль Луї, Шарль де Секонда, барон де Лa Бред і де Монтеск’є

Політологічний словник Монтеск’є Шарль Луї, Шарль де Секонда, барон де Лa Бред і де Монтеск’є (1689 – 1755) – французький філософ права й історії. Відмовившись від формалістичного мислення про право, спробував пояснити закони, політичне

Закон і порядок

Політологічний словник Закон і порядок – висловлювання, яке символізує консервативну, а в тенденції – авторитарну вихідну позицію, прихильники якої розглядають збереження “закону і порядку” як важливий найперший громадянський обов’язок, потребу, об’єктивну необхідність. У зв’язку

Дюркгейм Еміль

Політологічний словник Дюркгейм Еміль (1858-1917) – видатний французький соціолог, творець соціології як науки. Основні твори: “Про розподіл суспільної праці”, “Правила соціологічного методу”, “Самогубство”, “Елементарні форми релігійного життя” та ін. Е. Дюркгейм народився в незаможній