Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі – Дидактика як наука

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 2. Теорія освіти і навчання (дидактика) 2.1. Дидактика як наука 2.1.3 Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі На кожному етапі свого розвитку дидактика вирішує проблему вдосконалення змісту освіти і
.

Методи психології – Основні напрями, структура і методи психології

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 1. Психологія як наука 1.2. Основні напрями, структура і методи психології 1.2.4 Методи психології Метод – шлях наукового пізнання, засіб, за допомогою якого пізнається предмет науки. Специфіка психічної реальності потребує розроблення

Основні принципи виховання – Закономірності і принципи виховання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 3. Теорія і методика виховного процесу 3.2. Закономірності і принципи виховання 3.2.2 Основні принципи виховання Оптимізація змісту, форм і методів виховання потребує всебічного врахування його принципів, у яких відображені

Основні поняття гуманістичної етики – МОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 3 МОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Основні поняття гуманістичної етики Щоб зрозуміти моральність спілкування, потрібно знати основні поняття етики, об’єднані в цілісну систему з єдиним принципом її побудови. Конкретний зміст цих

Типи навчання – ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 2 3 ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ 3.1. Типи навчання У процесі аналізу особливостей історичних типів організації навчання можна виділити чотири сталі елементи навчального процесу: – повідомлення

ІНДІЯ – ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ В КРАЇНАХ СХОДУ

Історія психології: навчальний посібник РОЗДІЛ І. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ В КРАЇНАХ СХОДУ 1.3. ІНДІЯ Індія – казкова, незвичайна країна. Слони та магараджі, пишність палаців і багатство природи, зачаровуючи пісні та красиві горді люди.

Форми організації виховного процесу – Методи і форми виховання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 3. Теорія і методика виховного процесу 3.4. Методи і форми виховання 3.4.2 Форми організації виховного процесу У виховному процесі використовують масові, групові та індивідуальні форми його організації. Масові форми

Сутність і структура процесу навчання – Процес навчання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА Основи педагогіки 2. Теорія освіти і навчання (дидактика) 2.3. Процес навчання Процес навчання за своєю сутністю є рухом учня шляхом пізнання від незнання до знання, від неповного до повнішого, ширшого і