Як Дж. С. Мілль розглядав проблему ролі держави в суспільному прогресі?

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Як Дж. С. Мілль розглядав проблему ролі держави в суспільному прогресі? Розглядаючи проблеми впливу держави на прогрес суспільства, Мілль
.

Від чого відповідно до теорії Дж. М. Кейнса залежить динаміка особистого споживання й інвестицій?

Історія економічних вчень КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ Від чого відповідно до теорії Дж. М. Кейнса залежить динаміка особистого споживання й інвестицій? Споживчий попит, а отже, особисте споживання, залежить від сукупного грошового доходу і від

В економічній думці України в період соціального перелому початку XX ст. виявилися три основні напрями. Розкрийте їх зміст

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.) В економічній думці України в період соціального перелому початку XX ст. виявилися три основні напрями. Розкрийте їх зміст XX століття принесло в Україну посилення соціальної напруженості,

Які основні напрями еволюційного розвитку сучасного кейнсіанства?

Історія економічних вчень КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ Які основні напрями еволюційного розвитку сучасного кейнсіанства? Погляди Дж. М. Кейнса повністю панували у світовій економічній науці протягом 40-60-х років. Особливості соціально-економічного розвитку ринкового господарства після Другої

Охарактеризуйте особливості предмета і методу економічних досліджень Дж. М. Кейнса

Історія економічних вчень КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ Охарактеризуйте особливості предмета і методу економічних досліджень Дж. М. Кейнса Кейнс змінив уявлення про предмет економічної теорії, під яким він розумів кількісні функціональні залежності в ринковій економіці,

Обгрунтуйте основні ідеї праці Дж. Гелбрейта “Нове індустріальне суспільство”

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Обгрунтуйте основні ідеї праці Дж. Гелбрейта “Нове індустріальне суспільство” Базовою теорією “постіндустріального суспільства” стала концепція Гелбрейта, викладена ним у праці “Нове індустріальне суспільство” (1961 р.). Тут Гелбрейт доводив, що застосування

У чому вбачав багатство держави і як визначав “вартість товару” Ібн-Хальдун?

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ У чому вбачав багатство держави і як визначав “вартість товару” Ібн-Хальдун? Багатство держави він вбачав у наявності вироблених товарів. На його думку, в продуктах

НЕОМАЛЬТУЗІАНСТВО

Історія економічних вчень СЛОВНИК НЕОМАЛЬТУЗІАНСТВО – сучасна течія економічної думки, представники якої стверджують, що зростаюче населення Землі не можна забезпечити необхідними продуктами харчування; звідси цілком закономірна убогість, особливо в економічно слаборозвинутих країнах.