Довідник з філософії

Проблема людської сутності

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 2. Про сутність та існування людини Проблема людської сутності Метафізика людської сутності полягає в спробі описати підставу “людського” в людині. Інакше, феномен людства. Засадничим налаштуванням на розуміння

Цілепокладання як спосіб людської трансценденції: есенційні та екзистенційні виміри

Філософія світ людини Людина як істота, котра трансцендує Цілепокладання як спосіб людської трансценденції: есенційні та екзистенційні виміри Якщо вище ми детально розглянули ті межі, за які здатна вийти людина у своїй трансценденції, а отже,

Посткласична раціональність і проблема відкритого суспільства

Філософія світ людини Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема Посткласична раціональність і проблема відкритого суспільства На загальному тлі побутування старих та нових форм знеособлення, викривлення соціуму і гримас культури проблема створення й

Особливості та основна проблематика філософії середньовіччя

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ ІІІ ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Особливості та основна проблематика філософії середньовіччя У підручниках і посібниках із загальної історії розрізняють три головних періоди в історії розвитку європейської думки. Перший

Етичне або практичне відношення. Активізм, воля і сваволя

Філософія посбіник Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ § 2. Свобода – фундамент практики Етичне або практичне відношення. Активізм, воля і сваволя В історії філософії склався напрям, що вбачає основну сутнісну ознаку людини в її діяльності. Відповідні

Українське Передвідродження (друга половина XIII – XV ст.)

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ VI ФІЛОСОФСЬКО-ГУМАНІСТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.) Українське Передвідродження (друга половина XIII – XV ст.) З остаточним падінням Київської Русі (середина XIII

Філософські питання наук про суспільство

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 1. Суспільне буття як предмет соціальної філософії Філософські питання наук про суспільство Соціум є дослідницьким об’єктом багатьох суспільних наук – історії, культурології, соціології, соціальної психології, політології, економіки

Духовність як безупинна турбота людини про себе

Філософія світ людини Особистісні виміри людського: духовність, свобода, творчість, моральність Духовність як безупинна турбота людини про себе Якщо духовне життя людини – своєрідна внутрішня дійсність, не менш (принаймні!) значуща, ніж світ, котрий довкіл людини,

Розділи філософії як осередки розв’язків її проблем

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 4. Класичні проблеми, розділи і функції філософії Розділи філософії як осередки розв’язків її проблем Породжений школою феномен подиву та зумовлена подивом філософія з

Панування над природою

Філософія посбіник Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ § 2. Свобода – фундамент практики Панування над природою Розвиток науки, техніки, промислового виробництва, транспорту і зв’язку, тобто всього того, що в марксистській філософії визначають як “базис”, матеріальну основу
Page 1 of 3212345...102030...Last »