Довідник з психології

Службовий етикет і його правила – МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 6 МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ Службовий етикет і його правила Оскільки ми розглядаємо проблему ділового спілкування, то з усього кола питань про етикет виберемо правила, що стосуються сфери

Методи психології – ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ І ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ І ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ Методи психології Методи психології доцільно розділити на дві групи: – пізнавальні (дослідницькі) методи; – методи активного впливу на людей. Розглянемо першу групу методів. Процес психологічного

Невербальні засоби та етикет ділового спілкування – НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 9 НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ Невербальні засоби та етикет ділового спілкування Ділове спілкування стає тим ефективнішим, чим краще в ньому пов’язуються всі засоби (і вербальні, і невербальні) із

Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу – ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник Розділ 4 4 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 4.2. Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу Суттєве значення для прогнозу ефективності сімейних впливів на розвиток особистості дитини у сучасній психологічній науці набуває дослідження соціально-психологічних

Знаково-контекстне навчання – НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник РОЗДІЛ 2 4 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ 4.4. Знаково-контекстне навчання Серед методів активного навчання великого поширення в сучасній педагогічній практиці набуло контекстне, або знаково-контекстне навчання. Автор і пропагандист цього методу

Історія розвитку вчення про темперамент – Темперамент – Психологія індивідуальності

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 5. Психологія індивідуальності 5.1. Темперамент 5.1.2 Історія розвитку вчення про темперамент Існування індивідуальних відмінностей у психічній діяльності людини було помічено давно. Першу спробу з’ясувати їх причини зробив давньогрецький лікар Гіппократ (V

Класифікація психічних станів – ПСИХІЧНІ СТАНИ

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПСИХІЧНІ СТАНИ Класифікація психічних станів Стан фіксує певний статичний момент у характеристиці психічного як чогось цілісне. Психічні стани можна класифікувати як вияви психічних процесів: – стани емоційні – настрої, афекти, тривога

Шляхи подолання страху – ПСИХІЧНІ СТАНИ

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПСИХІЧНІ СТАНИ Шляхи подолання страху Для подолання, переборювання людиною страху в екстремальній ситуації необхідно використовувати адекватні заходи. Уже було підкреслено, що стан страху опосередковується соціальною, моральною сутністю особистості й залежить від

Самосвідомість особистості – ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ “СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ”

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ “СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ” Самосвідомість особистості Усвідомлення людиною світу не зводиться до відображення лише зовнішніх об’єктів. Фокус свідомості може бути спрямовано і на самого суб’єкта, на його власну діяльність, його внутрішній світ.

Моделі спілкування – ДОБІР СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 7 ДОБІР СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Моделі спілкування Для характеристики системи дій, що їх виконують суб’єкти спілкування, використовують і таке поняття, як “модель”. Прогресивний американський психолог, фундатор сімейного консультування В. Сатир
Page 1 of 4012345...102030...Last »