Хімія

Прості речовини. Метали і неметали

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 11 Прості речовини. Метали і неметали Матеріал параграфа допоможе вам: > вирізняти серед усіх речовин прості речовини; > розпізнавати метали і неметали; > зрозуміти, чому метали схожі за властивостями;

Оксиди Нітрогену

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ § 35. Оксиди Нітрогену Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: Характеризувати будову молекул оксидів Нітрогену(ІІ) і (IV), їх фізичні та хімічні властивості, добування

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви та символи

Тема 1 Початкові хімічні поняття & 6. Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви та символи Опанувавши цю тему, ви зможете: – розрізняти поняття “атом”, “молекула”, “хімічний елемент”; – знати й називати символи не

МОЛЕКУЛИ. АТОМИ. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ & 10. МОЛЕКУЛИ. АТОМИ. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ Вивчення параграфа допоможе вам: · давати визначення молекули, атома, хімічного елемента; · розрізняти молекули й атоми; · називати хімічні елементи за сучасною українською

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ!

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ! На уроках природознавства відбулося ваше перше ознайомлення з хімією. Ця природнича наука цікава і надзвичайно важлива для людства. Завдяки и досягненням людина пізнає навколишній світ, робить своє існування безпечним при поводженні з

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ

Тема 2 КИСЕНЬ & 27. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ Вивчення параграфа допоможе вам: · називати склад і наводити приклади оксидів; · характеризувати хімічні властивості кисню; · складати рівняння реакцій за участю кисню; ·

СХЕМА ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. РІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Тема 2 КИСЕНЬ & 24. СХЕМА ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. РІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Вивчення параграфа допоможе вам: · пояснювати суть рівнянь хімічних реакцій; · розрізняти схему і рівняння хімічної реакції, коефіцієнти й індекси; · у рівняннях

Відносна молекулярна маса

Розділ 1 Початкові хімічні поняття 15 Відносна молекулярна маса Матеріал параграфа допоможе вам: > з’ясувати, що таке відносна молекулярна маса; > навчитись обчислювати відносні молекулярні маси. Маси молекул, як і атомів, надзвичайно малі. Тому

Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ § 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу: класифікувати хімічні елементи та їх

Короткі відомості з історії хімії

ВСТУП & 2. Короткі відомості з історії хімії Опанувавши цю тему, ви зможете: – знати походження назви науки, а також імена вчених, дослідження яких спростували помилкові уявлення в хімії; – розуміти еволюцію становлення науки;