ЖАНР


Культурологічний словник

ЖАНР (франц. genre, від лат. genus (generis) – рід, вид) – тип мистецького й літературного твору (роман, повість, поема тощо).

Типи поведінкових реакцій тварин.
Ви зараз читаєте: ЖАНР