ЧИННИК РИЗИКУ


Екологія – охорона природи

ЧИННИК РИЗИКУ – 1) будь-який вплив, що сприяє виникненню захворювання (напр., куріння – раку легень), взагалі відхиленням у стані здоров’я; 2) ступінь невідповідності між різними можливими результатами прийнятого рішення (за умови, що ймовірність сукупності результатів відома чи може бути визначена). Слід враховувати, що в природокористуванні фактично немає детермінованих завдань з єдиним результатом обраної стратегії і дуже багато завдань не визначених, де результати обраної стратегії не передбачувані

(лише ймовірні). При виборі стратегій з мінім. Ч. р. слід дотримуватися макс. вірогідності отримання тих чи ін. результатів та найвищого ступеня їх корисності. Ці відомості можна дістати з минулого досвіду, наук, експерименту, багатоваріантного моделювання чи знання ходу процесу (напр., сукцесії). Лише поєднання макс. вірогідності висококорисного ефекту та впевненості у відсутності ін., кращої стратегії досягнення тієї самої мети з експериментальним доказом оптимальності прийнятого рішення дає право знехтувати Ч. р. З огляду на принцип невизначеності його не можна зовсім не брати до уваги.

Ч. р.-2 досить високий в екол. плануванні, екол. обгрунтуванні проектів та екол. експертизі.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Складне словосполучення.
Ви зараз читаєте: ЧИННИК РИЗИКУ