Довідник з екології

ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

Екологія – охорона природи ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА – міра здатності певного оточення до підтримування функцій деякого біотичного утворення (індивіда, групи особин тощо), що розглядається як центр, у виділеній сукупності.

СЛІДИ ЛІТАКІВ

Екологія – охорона природи СЛІДИ ЛІТАКІВ – штучні перисті хмари, які утворюються за літаком у польоті в верхній тропосфері та нижній стратосфері. Основна причина їх утворення – викиди в атмосферу водяної пари в складі

ДИНАМІКА ФІТОЦЕНОЗУ

Екологія – охорона природи ДИНАМІКА ФІТОЦЕНОЗУ – періодичні та неперіодичні зміни рослинних угруповань, за винятком еволюц.- істор. процесу їх формування (ценогенезу), що розглядається окремо.

СМЕРЧ

Екологія – охорона природи СМЕРЧ, торнадо – атм. вихор значної енергії, який спускається з грозової хмари і досягає поверхні Землі. Його діаметр (видовженої лійки, що обертається з шаленою швидкістю) не перевищує кількох десятків метрів.

ЗАКАЗНИК ЛАНДШАФТНИЙ

Екологія – охорона природи ЗАКАЗНИК ЛАНДШАФТНИЙ – заказнику на території якого обмежено госп. діяльність людини з метою збереження мальовничого, типового чи рідкісного пейзажу, ландшафту.

ЛИМАН

Екологія – охорона природи ЛИМАН – 1) затоплене мор. водою гирло або долина рівнинної річки, що не піддається впливу періодичних припливів та відпливів і перетворилось на мілководну затоку. Розрізняють Л. відкриті (безпосередньо сполучені з

ГЕОТЕХНОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи ГЕОТЕХНОЛОГІЯ – хім., фіз.-хім., біохім. та мікробіол. методи безшахтного (переважно за допомогою свердловин) видобування корисних копалин на місці їх залягання.

ТИП ПАСОВИСЬКА

Екологія – охорона природи ТИП ПАСОВИСЬКА – угруповання угідь, що використовуються для випасання худоби і мають близький видовий склад рослин, кормову цінність різнотрав’я, ін. госп. та біол. ознаки.

ВПЛИВ НА ПРИРОДУ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ

Екологія – охорона природи ВПЛИВ НА ПРИРОДУ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ – ненавмисна зміна природи, спричинена вторинними явищами та процесами, пов’язаними з госп. заходами (напр., підтоплення територій в разі створення штучних морів, утворення токс. сполук внаслідок вторинного

ПОЯС РОСЛИННОСТІ

Екологія – охорона природи ПОЯС РОСЛИННОСТІ – відносно однорідна (одноманітна) рослинність у межах однакових висот над рівнем моря (в горах).