КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОГЕОХІМІЧНИЙЕкологія – охорона природи

КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОГЕОХІМІЧНИЙ – обмін речовиною і енергією між різними компонентами біосфери, зумовлений життєдіяльністю організмів, який має цикл, характер. К. р. б. є динамічною основою існування життя, а деякі з них (цикли вуглецю, кисню, водню, азоту, сірки, калію, кальцію, тобто біогенних елементів) є головними для розуміння еволюції і сучасного стану біосфери. Рушійними силами К. р. б. служать потоки сонячної енергії та діяльність живої речовини (сукупність усіх живих організмів). Вони зумовлюють переміщення величезних мас хім. елементів, концентрування та перерозподіл акумульованої в процесах фотосинтезу енергії. Завдяки фотосинтезу та безперервно діючому колообігу біогенних елементів утворюється стійка організованість біосфери нашої планети.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Як знайти основу рівнобедреного.
Ви зараз читаєте: КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОГЕОХІМІЧНИЙ