Ознаки живих організмів – Поняття про природу


Природознавство
Вступ

Поняття про природу

Ознаки живих організмів   Поняття про природу

Ознаки живих організмів

Обмін речовин

Кожний живий організм одержує необхідні речовини із зовнішнього середовища й виділяє в нього продукти життєдіяльності. До процесів обміну речовин Належать живлення, дихання, виділення.
Ознаки живих організмів   Поняття про природу
За автотрофного живлення Живі організми синтезують органічні речовини з неорганічних.
До фототрофних організмів Належать зелені рослини й ціанобактерії (царство Дроб’янки), які

містять зелений пігмент хлорофіл. За допомогою хлорофілу під дією сонячних променів фототрофні організми у складних процесах біосинтезу з води й вуглекислого газу утворюють органічну речовину – глюкозу, що потім переходить у крохмаль. Побічним продуктом фотосинтезу є кисень, що виділяється в атмосферу.
За хемотрофного живлення (залізобактерії, нітрифікувальні бактерії, сіркобактерії) органічні речовини синтезуються з неорганічних на основі енергії хімічних зв’язків.
Гетеротрофне живлення Властиве тваринам, грибам, паразитичним рослинам, багатьом бактеріям. Ці організми споживають готові органічні
речовини, перетворюючи їх у процесах травлення та біосинтезу.
Прикладом організмів із міксотрофним (змішаним) живленням Є одноклітинні водорості (хламідомонада, хлорела), що в чистій воді живляться як фототрофи, а у воді з великою кількістю органічних речовин – як гетеротрофи. Ці водорості використовуються для очищення стічних вод.
Аеробні організми Використовують для дихання кисень (рослини, тварини, гриби, більша частина бактерій).
Анаеробні організми Мають безкисневе дихання (деякі бактерії).
Виділення – виведення з організму продуктів життєдіяльності.

Рух

Ознаки живих організмів   Поняття про природу
За активного руху Організми переміщуються з одного місця в інше за допомогою органів пересування. У багатоклітинних організмів формується опорно-рухова система, що складається з м’язів і кістяка. В одноклітинних організмів, у тому числі й бактерій, є спеціальні джгутики. Активний рух властивий переважній більшості тварин (серед них є й прикріплені форми: корали, молюски).
За пасивного руху Організми переносить течія води (планктон), вітер; у рослин окремі органи (пагони, листя) протягом дня змінюють положення в просторі.

Ріст

Ознаки живих організмів   Поняття про природу
Організми з необмеженим ростом ростуть протягом усього життя. До них належать рослини та гриби. Організми з обмеженим ростом досягають певних розмірів і припиняють рости. До них належать тварини та бактерії.
На ріст впливають умови зовнішнього середовища. Для рослин є важливими такі фактори, як-от: світло, температура, вода, мінеральні речовини, склад грунту.
На ріст тварин сильно впливає характер живлення – споживання достатньої кількості органічних речовин і мікроелементів. Наприклад, нестача йоду в їжі й воді призводить до уповільнення росту. Низькорослими залишаються люди, які зазнали дефіциту білків у дитинстві.

Розвиток

Розвиток – становлення функцій організму в процесі його росту. Людині притаманний не тільки фізичний, але й розумовий розвиток.

Подразливість

Подразливість – здатність живих організмів реагувати на зміни умов зовнішнього середовища. У багатоклітинних тварин формується нервова система з рефлекторним принципом роботи. Рефлекс – реакція організму на зовнішнє подразнення, здійснювана за допомогою нервової системи.
Ознаки живих організмів   Поняття про природу
Приклади безумовних рефлексів: моргання, дихання, реакція на звуки (орієнтувальний рефлекс), колінний рефлекс. Безумовні рефлекси зберігаються все життя.
Приклади умовних рефлексів: виділення травних ферментів (відчуття голоду) у той час, коли відбувається звичайне приймання їжі; виконання собакою команд за визначеними сигналами. Умовні рефлекси формуються в процесі навчання та виховання й можуть змінюватися протягом життя. Вони допомагають тваринам та людині пристосуватися до мінливих умов навколишнього середовища.

Розмноження

Ознаки живих організмів   Поняття про природу
Статеве розмноження здійснюється за допомогою статевих клітин – гамет. Жіночі гамети називаються Яйцеклітинами, чоловічі – сперматозоїдами.
Від звичайних соматичних (нестатевих) клітин гамети відрізняються тим, що містять у ядрах половинні набори хромосом.

Смерть

Смерть – це припинення процесів життєдіяльності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Контрольна робота з теми оксигеновмісні органічні сполуки.
Ви зараз читаєте: Ознаки живих організмів – Поняття про природу