Плани-конспекти уроків по географії

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вступ УРОК № 2 Тема. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

УРОК 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Навчальна мета: актуалізувати та поглибити знання про основні форми всесвітніх економічних відносин, охарактеризувати сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами; визначити наслідки економічних відносин між країнами

Температура повітря

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 2. Атмосфера Урок 34. Температура повітря Практична робота № 8. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УРОК 48. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 Тема. Законодавчі акти про природно-заповідний

ЗАГАЛЬНІ РИСИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ

Мета: Навчальна: актуалізувати знання про клімат та кліматотвірні чинники; формувати уявлення про характерні ознаки клімату Євразії; сприяти виявленню та розумінню прояву кліматотвірних чинників на материку; вдосконалювати практичні вміння та навички досліджувати кліматичні показники за

ПОГОДА. ПРОГНОЗ ПОГОДИ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТЕМА 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ УРОК 22. ПОГОДА. ПРОГНОЗ ПОГОДИ Тема. Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро

ПРИРОДНІ ЗОНИ. ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ У ГОРАХ МАТЕРИКА

Мета: – ознайомити з багатствами рослинного і тваринного світу Північної Америки; формувати знання про особливості природної зональності материка та вертикальної поясності в горах материка; удосконалювати практичні вміння та навички визначити особливості природних зон материка

ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ

Мета: Навчальна: сформувати знання про природні зони Євразії та закономірності їхнього розміщення територією материка; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати природні зони материка за тематичними картами атласу; Розвивальна: формувати науковий світогляд, розвивати аналітичне мислення,

Зображення нерівностей земної поверхні

І СЕМЕСТР РОЗДІЛ ІІ Земля на плані та карті Тема 1. Способи зображення Землі Урок 14. Зображення нерівностей земної поверхні Мета: сформувати в учнів елементарні знання про горизонталі як найбільш точний спосіб зображення нерівностей

ТИХИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ

Мета: – поглибити та систематизувати знання учнів про особливості природи. Світового океану; формувати вміння визначати географічне положення Тихого океану, пояснювати особливості його природи; вдосконалювати навички роботи з тематичними картами атласу; – розвивати вміння виконувати