Плани-конспекти уроків по математиці

Формули тригонометричних функцій суми і різниці двох чисел. Тригонометричні функції подвійного і по­ловинного аргументу

УРОК 13 Тема. Формули тригонометричних функцій суми і різниці двох чисел. Тригонометричні функції подвійного і по­ловинного аргументу Мета уроку: вивчення формул тригонометричних функцій суми і різниці двох чисел, формул тригонометричних функцій подвійного і половинного

Побудова графіків тригонометричних функцій

УРОК 9 Тема. Побудова графіків тригонометричних функцій Мета уроку: побудова графіків функцій у = sin х, у = cos x, у = tg х, у = ctg x. Формування умінь будувати графіки функцій: у

ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: закріпити навички табличного множення і ділення на 5; формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач, знаходження значень виразів; вдосконалювати вміння творчо працювати над умовою задачі; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина

Урок № 119 Тема. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина Мета: перевірити й оцінити рівень знань та вироблених умінь і навичок, які є обов’язковими для опанування теми. Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь

Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота

Тема. Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота. Мета. Перевірити навички множення та ділення, додавання і віднімання в межах 1000. Вміння розв’язувати задачі, знаходити число за ного частиною і частину числа. Варіант 1 1.

ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ

Мета: повторити правило знаходження частини числа; закріпити вміння розв’язувати задачі на знаходження частини числа за значенням його дробу; вчити виконувати письмове ділення; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. ХІД УРОКУ I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II.

УСНЕ ДОДАВАННЯ ВИДУ 76 + 4. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ ДІЇ

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД Урок 37. УСНЕ ДОДАВАННЯ ВИДУ 76 + 4. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ ДІЇ Мета: ознайомити учнів з усним додаванням виду 76 +

Поняття про рух, рівність фігур у просторі

Урок 48 Тема. Поняття про рух, рівність фігур у просторі Мета уроку: формування понять: рух, рівні фігури. Доведення нової властивості руху: площина під час руху переходить у площину. Обладнання: схеми “Відстань між двома точками”

Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304)

Тема. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв’язування задач (№№ 294-304). Мета. Узагальнити правила знаходження числа повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових

НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ І В КІЛЬКА РАЗІВ

Мета: ознайомити учнів з назвами компонентів і результату дії ділення; вчити розв’язувати задачі на зменшення числа у кілька разів; розвивати навички усної лічби, логічне і творче мислення; виховувати акуратність. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ