Ревальвація


Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Ревальвація – підвищення вартості грошової одиниці. В умовах золотого стандарту проявлялася у збільшенні офіційного золотого вмісту грошової одиниці.





Фантастична істота малюнок.
Ви зараз читаєте: Ревальвація