Суб’єктно-об’єктні відносини у політиці


Політологічний словник

Суб’єктно-об’єктні відносини у політиці – поняття в політичних науках, що означує взаємодію в політиці та вектор її спрямованості, ступінь реалізації. Об’єкт у політиці – та частина політичної реальності, на яку спрямована діяльність суб’єкта в політиці. Це зокрема політичні відносини, політична система з її інститутами, влада загалом, соціальні групи і виборці, які залучені у політичний процес. Політична суб’єктність – це властивість великих соціальних груп (нація, клас, партія, верства тощо),

а також (у межах зв’язку з соціальними групами) їхніх політичних інститутів та організацій (держава, керівництво гілок влади, політичних партій, громадських організацій) і членів цих інститутів та організацій, що здійснюють важливі політичні ролі (політики, ідеологи тощо). Значно менше поняття “суб’єкт” використовується стосовно громадянина або людини політичної.

Суб’єкт у політиці – джерело свідомої, цілеспрямованої, предметної політичної діяльності, має власні політичні інтереси, засоби їх реалізації. Суб’єкт і об’єкт у політиці – рефлективні (взаємозамінні) величини: один і той

самий інститут або соціальна група, навіть особа можуть бути в одних ситуаціях суб’єктом, в інших – об’єктом політики, а отже, змінювати свої політичні диспозиції. Однак це взаємозалежні поняття: об’єкт впливає на суб’єкт, визначаючи методи та способи впливу, матрицю політичної діяльності, обмежуючи простір дій суб’єкта, який, у свою чергу, також впливає на об’єкт, змінює його. В суспільстві суб’єкт і об’єкт – це люди, які мають соціально-політичні якості, діють або політично пасивні. Тому вирізняють суб’єкт політики, який може бути активним та пасивним, і “політичний суб’єкт”, який діє свідомо, активно реалізує свої цілі. Для суб’єкта і об’єкта політики велике значення мають свідомість та активність, які забезпечують різні типи політичного процесу і політичного життя (демократія, авторитаризм, тоталітаризм, олігархічна влада тощо). У політичній діяльності виокремлюють два основних типи відносин: суб’єкт – об’єктні і міжсуб’єктні (суб’єкт – суб’єктні). Суб’єкт та об’єкт у політиці є важливими елементами політичного життя і мають конкретно-історичний характер.

Г. Дашутін


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Славетні українці минулого.
Ви зараз читаєте: Суб’єктно-об’єктні відносини у політиці