Судове слідство

Судове слідство – в кримінальному процесі основна частина судового розгляду, в якій суд за участю підсудного, захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, їхніх представників та у разі необхідності – обвинувача безпосередньо досліджує докази, зібрані під час попереднього розслідування і подані суду учасниками судового розгляду або зібрані самим судом. С. с. починається з оголошення обвинувального висновку (або заяви потерпілого, якщо попереднє розслідування чи дізнання в справі не проводилося). У ході С. с. головуючий,

судді, обвинувач, цивільний позивач, цивільний відповідач, їхні представники, захисник допитують підсудних і свідків, суд заслуховує висновок експерта, оглядає речові докази, оголошує протоколи та інші документи. Порядок дослідження всіх доказів суд встановлює з урахуванням особливостей справи та пропозицій учасників судового розгляду. Порядок дослідження окремих видів доказів (порядок допиту підсудного, свідків, огляду та ін.) встановлений законом і є обов’язковим для всіх справ. У ході С. с. учасники судового розгляду користуються рівними правами щодо пред’явлення доказів, участі в дослідженні
доказів та заявлені клопотань. С. с. має вирішальне значення для формування внутрішнього переконання суддів з усіх питань, які підлягають вирішенню у вироку. Учасники судових дебатів мають право посилатися тільки на матеріали судового слідства. Суд може обгрунтовувати вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні. С. с. закінчується після розгляду всіх доказів і виконання всіх необхідних слідчих дій. С. с. може бути відновлене, якщо в останньому слові підсудний повідомив про нові обставини, які мають істотне значення для справи, або якщо під час обговорення в нарадчій кімнаті питань, які підлягають вирішенню при постановленні вироку, суд визнає необхідним з’ясувати певні обставини, які мають значення у справі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Як працює наш організм.
Ви зараз читаєте: Судове слідство