Довідник з правознавства

Добровольці

Добровольці – особи, які добровільно вступають до діючої армії однієї з воюючих сторін. У Гаазькій конвенції (1907) про права та обов’язки нейтральних держав і осіб у разі сухопутної війни встановлено, що окремі особи –

Генеральна Асамблея ООН

Генеральна Асамблея ООН – один із головних органів ООН. Складається з представників усіх держав – членів ООН. Кожна держава має один голос, її делегація складається не більш як з 5 учасників. Регулярні сесії Г.

Охорона атмосферного повітря

Охорона атмосферного повітря – система державних і громадських заходів технологічного, організаційного, правового характеру, спрямованих на відвернення і ліквідацію шкідливого хімічного, фізичного, біологічного впливу на атмосферу, раціональне використання повітря з метою задоволення екологічних, економічних інтересів

Посада

Посада – первинна одиниця державних органів, визначена структурою і штатним розписом підприємств, установ, організацій різних форм власності, на яку покладено встановлене нормативними актами (положеннями про структурні підрозділи, посади, посадовими інструкціями та ін.) коло службових

Замовлення побутове

Замовлення побутове – вид договору підряду, за яким громадяни задовольняють побутові потреби у виготовленні і ремонті предметів особистого вжитку і домашнього господарства (пошиття одягу, взуття, ремонт холодильників, телевізорів). За цим договором організація зобов’язується виконати

Правовий нігілізм

Правовий нігілізм – крайній прояв правового безкультур’я, відкидання або ігнорування права, юридичних норм та загальноприйнятих правових цінностей, зневажливе ставлення до правових принципів і традицій. Як антипод правової культури П. н. породжує правопорушення, в т.

Мова судочинства

Мова судочинства – мова, якою за законом має провадитися судочинство. М. с.- один із конституційних принципів судочинства (ст. 157 Конституції України). За загальним правилом судочинство в Україні провадиться українською мовою, але в місцях проживання

Політичний режим

Політичний режим – сукупність методів і прийомів здійснення державної влади. Розрізняють такі види П. p.: демократичний, авторитарний, тоталітарний. За демократичного режиму державна влада здійснюється здебільшого ліберально-демократичними методами з дотриманням прав людини, забезпеченням легальних можливостей

Вето Президента України

Вето Президента України – право Президента України на повернення переданого йому на підпис прийнятого Верховною Радою України закону із своїми зауваженнями для повторного розгляду Верховною Радою. Згідно з чинним законодавством Президент України може повернути

Делегування повноважень

Делегування повноважень – передача повноважень на здійснення певної діяльності (дій) одного суб’єкта управлінських відносин (органу, службової особи) іншому, яке супроводжується переважно тимчасовою зміною компетенції відповідних суб’єктів управлінських відносин. Д. п. відбувається у формі адміністративного