СВОБОДА СОВІСТІ


Культурологічний словник

СВОБОДА СОВІСТІ – одна з фундаментальних, загальнолюдських цінностей, важлива філософська, правова, релігієзнавча категорія. У релігієзнавстві С. с. розглядається як право, що гарантує недоторканність совісті людини в питаннях ставлення до релігії, тобто права особистості на свободу мати, приймати, змінювати релігійні вірування за власним вибором або ж дотримуватися нерелігійних переконань; свободу індивідуально або спільно з іншими, публічно або приватно сповідувати свою релігію або вірування, брати участь

у богослужіннях, обрядах, ритуалах, вільно поширювати свої релігійні або арелігійні погляди та переконання. Релігієзнавча сутність С. с. розкривається через поняття свободи релігії, свободи віросповідання, свободи в релігії, толерантності. С. с. базується на низці важливих принципів: відокремлення церкви від держави, відокремлення школи від церкви, заборона встановлення обов’язкових переконань і світогляду. Реальне забезпечення С. с. можливе за наявності гарантій економічного, політичного, соціального, духовного, організаційного порядку. Право на С. с. проголошується в конституціях, інших законодавчих актах
більшості держав світу. В Україні право на С. с. гарантується Конституцією України, Законами “Про свободу совісті та релігійні організації”, “Про альтернативну (невійськову) службу”. Здійснення С. с. в Україні піддається лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадського порядку, безпеки життя, здоров’я, моралі, а також прав і свобод інших громадян.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Основні орфограми в коренях слів правила.
Ви зараз читаєте: СВОБОДА СОВІСТІ