The Gerund Герундій – The Verb. Дієслово

Англійська мова
The Verb. Дієслово

The Gerund Герундій

В англійській мові існує така частина мови, якої немає в українській. Це – герундій (The Gerund). Він має властивості іменника та дієслова.

Форми герундія

ActivePassive
SimplePreparingBeing prepared
PerfectHaving preparedHaving been prepared

Simple Gerund Active та Passive означає дію, яка відбувається одночасно з дією, вираженою у реченні дієсловом-присудком в теперішньому, минулому або майбутньому часі:
My friend dreamed of Becoming A doctor.

(Мій друг мріяв стати лікарем.)
Perfect Gerund Active та Passive означає дію, яка передує дії, вираженій у реченні дієсловом-присудком:
I remember Having been congratulated By my friends. (Я пам’ятаю, як мене привітали мої друзі.)
Герундій разом з іменником чи присвійним займенником, які стоять перед ним та означають носія дії, утворюють герундіальний зворот, який передає самостійну думку: I remember my friends having congratulated Me then. (Я пам’ятаю, що мої друзі привітали мене тоді.)
Конструкція To be worth + Gerund перекладається українською, як “варто щось зробити”: The book Is/isn’t worth reading. (Книжку варто/не варто читати.)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Розвиток уявлень про природу світла.
Ви зараз читаєте: The Gerund Герундій – The Verb. Дієслово