Характеристика транспорту і транспортних систем


Організація транспортних подорожей і перевезень туристів

Розділ 1. МІСЦЕ ТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТУРИЗМУ

1.1. Характеристика транспорту і транспортних систем

Слово “транспорт” походить від латинського “transportare” – перевозити, переміщати і означає, по-перше, галузь матеріального виробництва, зайняту здійсненням перевезень пасажирів і вантажів, а, по-друге, засоби пересування, що використовуються туристами, за допомогою яких можна дістатися до туристського центру.

У більш широкому трактуванні транспорт визначається

як сукупність засобів пересування, шляхів сполучення, засобів управління і зв’язку, а також різних технічних пристроїв, механізмів і споруд, що забезпечують їх роботу.

Засоби пересування включають пересувний склад різних видів транспорту – автомобілі, локомотиви, вагони, судна, літаки, вертольоти і т. д.

Шляхи сполучення – це автомобільні дороги, залізничні і водні колії, повітряні лінії, монорельсові і канатні дороги, спеціально обладнані для руху рухомого складу і переміщення вантажів і пасажирів.

Споруди – гаражі, стоянки, автобази, депо, станції технічного обслуговування, ремонтні

майстерні, пасажирські станції, вокзали, аеропорти, пристані.

Транспортна мережа – сукупність шляхів сполучення всіх видів транспорту. Транспортну мережу прийнято розділяти на мережу магістральних ліній і низову мережу.

Мережа магістральних ліній складається з шляхів сполучення великої протяжності, дозволяючи забезпечити прискорену доставку великих об’ємів вантажів і пасажирів на великі відстані.

Низова транспортна мережа створює можливість організувати регулярні перевезення вантажів і пасажирів при транспортному обслуговуванні населення і підприємств.

Транспорт не створює нового продукту у вигляді якої-небудь речі або предмету. Продукцією транспорту є процес переміщення пасажирів і вантажів в часі і просторі. Нематеріальна форма транспортної продукції відображається і на її споживанні: процес споживання продукції на транспорті співпадає в часі і просторі з процесом її виробництва, тобто корисний ефект транспорту можна споживати лише під час руху транспортних засобів.

Транспорт вважається складовою загальної інфраструктури туризму, до якої входить сукупність галузей і закладів, які організують та обслуговують інструкцію туризму, туристичну діяльність в цілому. Взаємозв’язок транспорту і сфери туризму виявляється через надання транспортними компаніями різноманітних послуг з організації перевезень туристів і виконання програми турів.

Всесвітня туристична організація (UNWТО) розробила міжнародну класифікацію засобів транспорту, яку рекомендує застосовувати як для внутрішнього, так і для міжнародного туризму. У рамках даної класифікації поділ на види транспорту для туризму здійснено у відповідності з використанням природного середовища планети. Класифікація ІЛЧ\\ГГО складається з двох рівнів – категорії (вид транспорту) і розряду, під яким розуміється конкретний спосіб, що використовує турист для свого подорожування (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Категорії і розряд транспортних засобів

Категорії

Розряди

1. Повітряний транспорт

1.1. Рейси за розкладом

1.2. Рейси поза розкладом

1.3. Інші повітряні перевезення

2. Водний транспорт

2.1. Пасажирські лінії і пароми

2.2. Круїзи

2.3. Інші

3. Сухопутний транспорт

3.1. Залізничний транспорт

3.2. Міжміські і міські автобуси і інший громадський транспорт

3.3. Приватні автомашини місткістю до 8 чоловік

3.4. Прокат автомашин

3.5. Інші засоби сухопутного транспорту

За категоріями транспорт поділяється на повітряний, водний і сухопутний.

На повітряному транспорті існують: авіаційні рейси, які здійснюються за розкладом повітряних пасажирських перевезень за усталеними маршрутами; рейси поза розкладом (в основному чартерні та інші, що не підпорядковуються розкладу повітряних пасажирських перевезень), а також оренда повітряних апаратів з екіпажем. При цьому під чартером розуміється будь-який пасажирський транспортний засіб (повітряний, морський, річковий, автомобільний), який повністю орендується у перевізника туристичною фірмою для перевезення туристів.

Водний транспорт включає морський і каботажний, а також внутрішній водний транспорт. На морському транспорті особливий інтерес представляють круїзні судна Основний упор при організації круїзів робиться на отриманні позитивних емоцій від перебування туристів на борту судна, а не від швидкості його пересування за маршрутом. В окремих випадках для залучення туристів використовуються також паромні судна, які перевозять не тільки туристів, а й їхні автомобілі.

Сухопутний транспорт поділяється на залізничний, автобусний і автомобільний (місткістю до 8 людей). Рух сухопутного транспорту підпорядковується розкладу регулярних перевезень, однак перевезення можуть здійснюватись і поза розкладом. До таких перевезень відносяться спеціальні туристичні подорожі, чартерні або екскурсійні автобусні поїздки. Існує також і спеціалізований автотранспорт, який перевозить туристів за маршрутами аеропорт – місто, вокзал – місто (трансфер). Поширеним є прокат транспортних засобів у країні перебування туристів.

Види транспорту дуже різняться за своїми характеристиками. Кожен з них має як безсумнівні переваги, так і очевидні недоліки, що і необхідно враховувати при виборі транспортних засобів для подорожування. В таблиці 1.2 показана привабливість основних транспортних засобів для міжнародних туристичних подорожей.

Таблиця 1.2

Оцінка привабливості основних транспортних засобів для міжнародних туристичних подорожей за десятибальною шкалою

Критерії оцінки

Види транспортних засобів

Річкові судна

Морські судна

Заліз­ничні

Вагони

Авто­буси

Легкові

Авто­мобілі

Літаки

1. Безпека руху

7

5

6

4

5

7

2. Екологічна безпека

6

6

7

5

6

8

3. Вартість перевезення

8

6

9

8

2

1

4. Експлуатаційна швидкість

1

2

6

4

6

10

5. Мобільність

1

1

1

8

10

5

6. Можливість зупинки на шляху прямування за бажанням туристів

2

1

1

8

10

1

7. Можливість довготривалого життєзабезпечення в дорозі

8

10

5

3

2

5

8. Ємність

7

10

6

4

1

7

9. Питомі капіталовитрати

2

1

5

8

10

2

10. Рівень комфорту

8

10

2

4

6

6

Всього балів

50

52

48

56

58

52

При виборі засобів пересування керуються відстанню, а при вибору типу транспортного засобу – його комфортністю (швидкість, місткість, зручності). В пасажирських перевезеннях на далекі відстані домінує повітряний транспорт. У перевезеннях на короткі відстані найбільшою популярністю користується автомобільний транспорт, що стимулюється як зростаючою автомобілізацією населення, так і технологічними змінами в автомобілебудуванні в бік збільшення швидкості, комфортності та зменшення енергомісткості. У внутрішньоконтинентальних перевезеннях пасажирів автомобільний транспорт переважив залізничний.

Туризм повністю залежить від транспорту, його безпеки, швидкості та зручностей, які надаються туристу під час його подорожування. Розуміння основ взаємовідносин з транспортними організаціями, правил взаємодії з ними у питаннях забезпечення безпеки туристів, обслуговування, використання певних знижок і пільг при продажі транспортних послуг має важливе значення як для туристів, так і для організаторів подорожей Розвиток туризму стримується тим, що транспортні системи у ряді країн не відповідають світовим стандартам за зручністю, ефективністю і безпекою, а транспортні проекти спрямовані на побудову нових аеропортів, автомобільних і залізних доріг потребують для своєї реалізації величезних інвестицій і часу.

Твір про природу в художньому стилі.
Ви зараз читаєте: Характеристика транспорту і транспортних систем