ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУЗагальний курс транспорту

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.8. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ

Транспорт – це сфера матеріального виробництва, продукцією якої є переміщення пасажирів і вантажів. Без транспорту неможливий закінчений процес виробництва. І в цьому полягає його вирішальне значення.

Для оцінки перевізної роботи використовуються такі основні показники:

– кількість відправлених (перевезених) пасажирів А за певний період часу, звичайно за рік;

– кількість відправлених

(перевезених) тонн вантажів Р за певний період часу, звичайно за рік;

– вантажообіг УРL у тонно-кілометрах (т-км), який являє собою суму добутків маси перевезених вантажів Р на відстань (дальність) L перевезення;

– пасажирообіг VAL у пасажирокілометрах, що являє собою суму добутків числа перевезених пасажирів А на відстань L перевезення.

Зведена продукція транспорту виражається в зведених тонно-кілометрах і визначається як сума тонно-кілометрів і пасажиро-кілометрів:

IPL=IPL + IAL.

На залізничному транспорті встановлюють також вантажонапруженість і показники використання вагонів (обіг вагона

тощо) і локомотивів.

Вантажонапруженість залізниць характеризується середньою кількістю виконаних тонно-кілометрів або приведених тонно-кілометрів, що припадають на 1 км експлуатаційної довжини Le ліній.

Під експлуатаційною довжиною розуміють довжину залізничних ліній між станціями без урахування колій: другої головної, станційних та ін.

Обігом вагона називають час, протягом якого з вагоном виконується цикл операцій від початку навантаження до початку наступного його навантаження.

Залізничний транспорт України посідає чільне місце у транспортній системі та забезпечує основний обсяг перевезень вантажних (майже 70% загального вантажообігу держави) і понад 65% загальнодержавних обсягів перевезень пасажирів. Провідна роль залізничного транспорту в єдиній транспортній системі України збережеться і в XXI столітті. Українські залізниці, як національний перевізник масових вантажів, мають незаперечні переваги щодо швидкості і регулярності сполучення, низької собівартості транспортних послуг, високого рівня безпеки та мінімально шкідливого впливу на довкілля.

Українські залізниці – потужна транспортна система, що за розмірами, обсягами перевезень і рівнем застосування технічних засобів посідає чільне місце в СНД. За протяжністю магістральних

Напрямків Українські залізниці посідають друге місце в СНД. Загальна довжина українських колій 22301,9 км. Із них 41,1% електрифіковано; 60,5% обладнано пристроями автоматичного регулювання руху поїздів; пристроями електричної централізації обладнано 93,7% загальної кількості станцій. Частка в загальному обсязі перевезень на електричній тязі становить 86,4%. При меншій майже у чотири рази довжині колій, ніж у Великобританії, Франції та Польщі, обсяги перевезень вантажів в Україні перевищують сумарне значення в наведених вище країнах (табл. 1.4).

ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ

Пріоритетами політики України в сфері залізничного транспорту на початку XXI століття є:

– проведення широкомасштабних робіт з технічного переоснащення і модернізації залізниць;

– розвиток інформаційних технологій;

– удосконалення організації та управління процесом перевезень вантажів і пасажирів;

– формування тарифної політики на засадах ринкової економіки;

– здійснення поступового переходу до бюджетного дотування пасажирських перевезень;

– формування системи перевезень пасажирів прискореними поїздами – регіональними експресами;

– розвиток міжнародних транспортних коридорів;

– збереження соціальної стабільності та гармонізації соціальної політики в залізничній галузі.

Удосконалення перевізного процесу з урахуванням названих пріоритетів дасть можливість залізничному транспорту стати основною рушійною силою економічного зростання України і надійним партнером усіх галузей господарського комплексу держави.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Життєві цикли тварин.
Ви зараз читаєте: ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ