Запитання. Завдання – Суть процесу виховання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

3. Теорія і методика виховного процесу

3.1. Суть процесу виховання

Запитання. Завдання

2. Доведіть, що процес виховання відрізняється від процесу навчання. Вкажіть, що між ними спільного.

3. Чому об’єктивні і суб’єктивні суперечності є рушійними силами процесу виховання?

4. Чи можна змінювати послідовність етапів виховання? Чому?

5. Чим організація самовиховання школярів відрізняється від роботи зі студентами?

6. Визначте рівень вашої вихованості і намітьте програму

самовиховання.

7. Які критерії вихованості є найголовнішими? Чому?

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. – К., 1998.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник. – К., 1988.

Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів, 1998.

Галузинський В. М., Масленнікова Н. П. Самовиховання та самоосвіта школярів. – К., 1969.

Кухарев Н. В. На пути к профессиональному совершенству. – М., 1990.

Натанзон Э. Ш. Трудный ученик и педагогический коллектив. – М.,

1984.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителю// Сухомлинський В. О. Ви брані твори: У 5-ти т. – Т. 2.

Фіцула М. М. Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл. – Ужгород – Тернопіль, 2002.

Шилова M. П. Изучение воспитанности школьников. – М., 1982.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення зі словами іншомовного походження.
Ви зараз читаєте: Запитання. Завдання – Суть процесу виховання