Зворотний зв’язок у системі державного управління

Державне управління

Зворотний зв’язок у системі державного управління&nbsp. Вилив результатів функціонування системи державного управління на характер цього функціонування. У системі державного видається можливим управління виділити два типи зворотних зв’язків: об’єктні і суб’єктні. Об’єктні зворотні зв’язки відображають рівень, глибину, адекватність сприйняття об’єктами управління управлінських впливів суб’єкта державного управління. Відсутність або неповнота змістовних і правдивих об’єктних зворотних

зв’язків не дозволяє визначати раціональність і ефективність організації та діяльність суб’єкта державного управління та виробляти заходи їх підвищення. Погано в такому разі уявляються й потреби, інтереси та цілі об’єктів управління. Суб’єктні зворотні зв’язки характеризують доцільність і раціональність власної, внутрішньої організації і діяльність суб’єкта державного управління загалом, його підсистем, лапок і окремих компонентів. Вони дають змогу побачити, зрозуміти й оцінити, як кожний нижчий рівень реагує на рішення й дії вищого, наскільки і яким чином він враховує їх у своїй діяльності, яке його реальне відношення до вищого рівня тощо. До суб’єктних зворотних зв’язків належать: контроль, аналіз та оцінка організації і діяльності державних органів, виконання своїх обов’язків з боку посадових осіб, звіти, інформація тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Найбільші за площею країни північної америки.
Ви зараз читаєте: Зворотний зв’язок у системі державного управління