Об’єкт управління

Об’єкт управління – визначальний елемент системи управління, якому адресовано управлінський вплив з боку суб’єкта управління. Особливості О. у. визначають, організацію та діяльність суб’єктів управління, місце конкретної системи управління. Ефективність системи управління в кінцевому підсумку залежить від ступеня відповідності характеру і методів діяльності суб’єктів управління особливостям О. у. Існують різні погляди на сутність, якості, систему і класифікацію О. у. Перевага надається методології двоаспектного підходу

до дослідження об’єктів державного управління: організаційно-структурного і функціонального. Відповідно до неї об’єкти управління розглядаються не лише як формально визначені організаційні структури, а й як суб’єктивна діяльність людей, їх свідома поведінка. Специфіка О. у. закладена в особливостях і характері діяльності конкретного індивідуума або їх спільностей, яка є результатом їх цілеспрямованої поведінки. Саме зміст діяльності та цілей, на досягнення яких вона спрямована, служить підставою для розмежування О. у, між собою, а отже, й систем управління. О. у. – мета і кінцевий результат, на досягнення якого спрямовані керуючий вплив суб’єктів управління і безпосередня діяльність суб’єктів суспільного виробництва. Водночас це не лише результат діяльності, а й сама діяльність.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Елементарна розумова діяльність тварин.
Ви зараз читаєте: Об’єкт управління