АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ

Антропогенні чинники пов’язані з діяльністю людини. Лю­дина на відміну від тварин не пасивно пристосовується до навко­лишнього середовища, а змінює його відповідно до своїх потреб. Антропогенний чинник почав діяти під час переходу людства від збирання до землеробства і полювання, але його вплив на природу особливо зріс в останні десятиріччя у зв’язку з інтенсивним роз­витком промисловості та сільського господарства і може бути як позитивним,

так і негативним. Позитивна дія людини виявляєть­ся у насадженні лісів, парків, садів, створенні та розведенні висо­копродуктивних нових сортів рослин і порід тварин, створенні й охороні заповідників, заказників тощо. Проте негативний вплив людей на природу залишається все ще достатньо інтенсивним: вирубуються лісові масиви, осушуються вікові болота, міліють річки, відбувається ерозія грунтів, забруднення води, грунту й повітря відходами, нафтопродуктами, синтетичними речовинами, радіоактивними ізотопами (аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 p.). Назріла необхідність невідкладної розробки й упрова­дження в практику глобальної концепції раціонального природо­користування. Інакше людство виявиться перед необоротною еко­логічною катастрофою.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Вплив людини на атмосферу.
Ви зараз читаєте: АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ