Автономна нервова система


РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УРОК 73. Автономна нервова система – регулятор діяльності внутрішніх органів

Освітня мета: розкрити значення автономної нервової системи, показати, як взаємодіє симпатична і парасимпатична нервова система під час регуляції.

Основні поняття і терміни: автономна нервова система, симпатична нервова система, парасимпатична нервова система, нерви, нервові вузли, функції автономної нервової системи.

Обладнання: таблиця “Будова спинного мозку”.

Структура

уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Біологічний диктант.

1. У головному мозку розрізняють… (мозочок, стовбур, великий мозок).

2. До стовбура мозку відносять… (довгастий міст, середній, проміж­ний).

3. Довгастий мозок і міст утворюють… (задній мозок).

4. Від головного мозку виходять нерви у кількості… (12 пар).

5. Мозочок складається з… (двох півкуль і черв’яка).

6. Коли порушується нормальне функціонування мозочка, втрачається здатність до… (узгоджених рухів та зберігання рівноваги тіла).

7. У середньому мозку розміщені підкіркові

центри, що відповідають за… (зір, слух, м’язовий тонус).

8. Гіпоталамус є частиною… (проміжного мозку).

9. Великі півкулі головного мозку вкриті… (корою).

10. Філогенетично стара частина півкуль – … (підкірка).

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Автономна нервова система, її будова. (Розповідь учителя).

Частина нервової системи людини, що регулює діяльність внутріш­ніх органів, залоз, кровоносних і лімфатичних судин, обмін речовин, посмугованих і непосмугованих м’язів називається автономною, або вегетативною нервовою системою, або мимовільною.

Чому її звуть мимовільною?

2. Складання схеми “Функціональний підрозділ нервової системи”.

Автономна нервова система

3. Презентація творчих проектів.

А) Завдання для групи №1.

Прочитайте параграф підручника і знайдіть інформацію про будову автономної нервової системи. Презентуйте свою інформацію учням класу.

Група №1 презентує:

Автономна нервова система має центральну і периферичну частини.

Склад автономної нервової системи

Відділи

Частини

Симпатичний

Парасимпатичний

Центральна

Бокові роги спинного мозку – останнього ший­ного, всіх грудних, кіль­кох верхніх поперекових.

Ядра середнього і довгас­того мозку та II-IV купри­кові сегменти спинного мозку.

Периферична

Нервові волокна, симпа­тичні нервові ганглії.

Вузли і волокна черепно-мозкових нервів (окорухові, лицьові, язикоглоткові, блукаючі); куприкові нерви, що формують тазо­ві нерви.

Показати на схемі будову автономної нервової системи.

Завдання для групи №2.

Б) Функції відділень вегетативної нервової системи.

Прочитайте параграф і знайдіть інформацію про функції відділів вегетативної нервової системи, заповніть таблицю.

Група №2 презентує:

Заповнення таблиці “Функції симпатичного і парасимпатичного від­ділів вегетативної нервової системи”.

Симпатична система

Парасимпатична система

Збуджується під час переходу від стану спокою до стану фізичного і психічного напруження. Прискорює ритм і збільшує силу скорочень серця.

Звужує артерії, підвищує кров’яний тиск.

Зменшує перистальтику і секрецію органів травлення.

Розслаблює сечовий міхур. Розширює зіницю ока.

Посилює частоту дихання.

Збільшує споживання кисню орга­нізмом.

Збільшує кількість цукру в крові.

Збуджується під час переходу від ста­ну напруження до стану спокою. Уповільнює ритм і зменшує силу скорочень серця.

Розширює артерії, знижує кров’яний тиск.

Посилює перистальтику і секрецію органів травлення.

Скорочує сечовий міхур.

Звужує зіницю ока.

Знижує частоту дихальних рухів, підтримує повільне, але глибоке дихання.

Зменшує споживання кисню орга­нізмом.

Зменшує кількість цукру в крові.

В) Завдання групі №3. Опишіть функції гіпоталамуса.

Презентація групи №3:

Гіпоталамус містить нейрони, що реагують на зміни температури, вміст глюкози, контролюють діяльність ендокринних залоз, у гіпоталамусі синтезуються гормони (антидіуретичний і окситоцин), що зберігаються в гіпофізі. Гіпоталамус відповідає за зміну пози або збільшення частоти дихання.

III. Закріплення знань учнів.

Інтерактивна вправа “Разом легше”. (Робота в парах)

Учні обговорюють питання, а потім презентують відповідь.

1. Яка частина вегетативної нервової системи збуджена:

А) під час іди;

Б) під час фізичної праці;

В) в стані гніву?

2. По яких нервах проходить збудження при:

А) посиленні перистальтики кишечнику;

Б) розширення зіниць;

В) звуження кровоносних судин;

Г) ослабленні скорочень серця;

Д) ослабленні виділення шлункового соку?

(Відповіді: 1а – парасимпатична; 16 – симпатична; 1в – симпатична; 2а – парасимпатична; 26 – симпатична; 2в – симпатична; 2г – пара­симпатична; 2д – симпатична).

IV. Домашня робота.

Вивчити відповідну тему із підручника.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Шаблон витинанки писанки.
Ви зараз читаєте: Автономна нервова система