Плани-конспекти уроків по біології

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА СТАН БІОСФЕРИ

Тема. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, БІОСФЕРА УРОК 34. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА СТАН БІОСФЕРИ Цілі уроку: розглянути вплив людини на стан біо­сфери; розвивати вміння знаходити взає­мозв’язки між діями й наслідками; вихо­вувати бережливе ставлення до природи. Обладнання

Травлення в шлунку

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ УРОК 44. Травлення в шлунку Освітня мета: сформувати поняття про травлення у шлунку, значення шлункового соку у процесі травлення, його ферменти; нервову і гуморальну регуляцію шлункового

ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ УРОК 44. ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ Цілі уроку: на конкретних прикладах розглянути особливості будови й функції органів і систем органів багатоклітинних організмів; проаналізувати зв’язок особливостей будови й функцій, які вони виконують. Обладнання й

Будова та різноманітність квіток. Лабораторна робота № 9

Розділ І. РОСЛИНИ Тема 2. Розмноження і розвиток рослин УРОК 18 Тема. Будова та різноманітність квіток. Лабораторна робота № 9 Мета. Сформувати знання учнів про будову квітки, ознайомити з їхньою різноманітністю. Основні поняття і

Сприйняття світла, кольору

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УРОК 78. Сприйняття світла, кольору Освітня мета: поглибити знання про будову і функції органа зору на прикладі взаємозв’язку будови і функції; сформувати поняття

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ

Урок 58. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ Гуде бджола – вона летить на свій медовий луг, Пересувається, сопе, повзе кудись там жук… Мета уроку: сформувати в учнів поняття ланцюг живлення та потік

Сон, біологічні основи

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ УРОК 89. Сон, біологічні основи Освітня мета: дати характеристику сну як функціональному стану організму; Розкрити значення сну; пояснити, що таке сновидіння.

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ ЗІ СПРАВЖНІМИ ТКАНИНАМИ

БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ УРОК 41. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ ЗІ СПРАВЖНІМИ ТКАНИНАМИ Цілі уроку: розглянути особливості будови багатоклітинних еукаріотичних організмів, які мають тканини. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації “Тканини рослин”, “Тканинитварин”, “Будова рослини”, “Будова тварин”,

ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР

ЦИТОПЛАЗМА, ЇЇ КОМПОНЕНТИ УРОК 20. ЦИТОСКЕЛЕТ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР Цілі уроку: розглянути склад та особливості будови цитоскелета й клітинного центру; проаналізувати зв’язок особливостей будови цих структур із функціями, які вони виконують. Обладнання й матеріали: таблиці

Обмін речовин. Основні процеси життєдіяльності тварин

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН УРОК № 5 Тема. Обмін речовин. Основні процеси життєдіяльності тварин. Мета: Ознайомити учнів з обміном речовин і основними процесами життєдіяльності тварин. Обладнання й матеріали: Підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки,