ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ – ЗМІННИЙ СТРУМ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

2. ЗМІННИЙ СТРУМ

2.4. ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ

Електричний струм у колі змінного струму – це вимушені електричні коливання з частотою ЕРС джерела. Будь-яке електричне коло контур, який має певну частоту власних коливань ω0.

Якщо ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ

Електричний резонанс – явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань сили струму в колі Іmax при наближенні циклічної частоти зовнішньої змінної ЕРС до частоти

власних коливань ω0 кола (рис. 8).

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ

Рис. 8

Резонанс напруг: при послідовному з’єднанні R, С, L при електричному резонансі амплітуда напруги на індуктивності та ємності однакова, а фази протилежні. Повне падіння напруги в колі дорівнює напрузі на активному опорі. Зсув фаз між коливаннями зовнішньої ЕРС та силою струму в колі дорівнює нулю (рис. 9):

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ

Рис. 9

При паралельному з’єднанні L і С (R1 і R2 → 0) відбувається резонанс струмів. Сила струму в розгалуженнях однакова, а фази протилежні, якщо однакові ХL і Хс. Струм у нерозгалуженій частині кола наближається до нуля (рис. 10):

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ

Якщо ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ (резонанс струмів).

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ   ЗМІННИЙ СТРУМ

Рис. 10


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Словотвірний розбір слова.
Ви зараз читаєте: ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ – ЗМІННИЙ СТРУМ